دوره 15، شماره 4 - ( مجله کنترل، جلد 15، شماره 4، زمستان 1400 )                   جلد 15 شماره 4,1400 صفحات 23-13 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود، ایران
2- دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
چکیده:   (5364 مشاهده)
در این مقاله از یک روش کنترلی غیروابسته به مدل برای ارائه پروتکل درمانی استفاده شده است؛ چراکه استفاده از روش های وابسته به مدل به دلیل ماهیت به شدت غیرخطی دینامیک سرطان و وجود عدم قطعیت های فراوان با مشکلاتی مانند تضمین پایداری و سختی در طراحی روبرو هستند. در این مقاله، برای تعیین و بهینه‌سازی میزان دوز دارو، از روش کنترل حلقه بسته برمبنای یادگیری تقویتی استفاده شده است. برای ارائه کنترل کننده بهینه از روش یادگیری Q استفاده شده است. در این روش یادگیری، هر مدخل جدول Q نشان‌دهنده میزان مطلوب بودن یک عمل انتخابی یا همان دوز داروی شیمی‌درمانی نسبت به یک حالت بیمار می‌باشد. این جدول با استفاده از اطلاعات دریافت شده از حالت سیستم، عمل و پاداش، به روز می‌شود. برای نشان دادن موثر بودن روش کنترلی از یک مدل ریاضی که دارای چهار متغیر حالت سلول های ایمنی، سلول های سرطانی، سلول های سالم و غلظت داروی شیمی درمانی در خون است، استفاده شده است. سه بیمار جوان، پیر و باردار با شرایط متفاوت و پارامترهای متفاوت درنظر گرفته شده اند، و برای محدود کردن دوز داروی شیمی درمانی بر مبنای سن بیمار از یک سیستم فازی استفاده شده است. در بیمار پیر به دلیل ضعف سیستم ایمنی علاوه بر شیمی درمانی از ایمنی درمانی هم استفاده شده است که منجر به تقویت ماندگار سیستم ایمنی می شود. نتایج شبیه سازی بر روی سه بیمار با شرایط متفاوت، نشان دهنده موثر بودن الگوریتم کنترلی بهینه ارائه شده در درمان سرطان و قابل اعمال بودن آن برای بیماران با شرایط مختلف است. در تمامی بیماران، سرطان در زمان محدودی درمان و دارودهی نیز قطع شده است. همچنین نشان داده شده است که ایمنی درمانی در بیماران دارای سیستم ایمنی ضعیف، جهت درمان زمان محدود ضروری می باشد.
متن کامل [PDF 778 kb]   (1299 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/2/19 | پذیرش: 1399/9/10 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1400/2/7 | انتشار: 1400/10/1

فهرست منابع
1. [1] H. Ritchie and M. Roser, "Causes of Death," Our World in Data, 2020.
2. [2] F. Biemar and M. Foti, "Global progress against cancer-challenges and opportunities," Cancer biology and medicine, vol. 10, no. 4, pp. 183-186, 2013.
3. [3] R. P. Araujo and D. L. S. MCelwain, "History of the study of solid tumour growth: the contribution of mathematical modeling," Bulletin of 2Mathematical Biology, vol. 66, pp. 1039-1091, 2004. [DOI:10.1016/j.bulm.2003.11.002]
4. [4] J.C. Doloff and D. J. Waxman, "Transcriptional profiling provides insights into metronomic cyclophosphamide-activated, innate immune-dependent regression of braintumor xenografts," BMC Cancer, vol. 15, no. 1, p. 375, 2015. [DOI:10.1186/s12885-015-1358-y]
5. [5] L. G. De Pillis and A. E. Radunskaya, "A mathematical tumor model with immune resistance and drug therapy: an optimal control approach," Journal of Theoretical Medicine, vol. 3, no. 2, pp. 79-100, 2001. [DOI:10.1080/10273660108833067]
6. [6] T. Chen, N.F.Kirkby, and R. Jena, "Optimal dosing of cancer chemotherapy using model predictive control and moving horizon state/parameter estimation," Computer Methods Programs Biomedicine, vol. 108, no. 3, pp. 1337-1340, 2012. [DOI:10.1016/j.cmpb.2012.05.011]
7. [7] K.L. Kiran, D. Jayachandran, and S. Lakshminarayanan, "Multi-objective optimization of cancer immuno-chemotherapy," presented at the 13th International Conferenceon Biomedical Engineering, 2009.
8. [8] S.L. Noble, E. Sherer, R.E.Hannemann, D.Ramkrishna, T. Vik, and A.E.Rundell, "Using adaptive model predictive control to customize maintenance therapy chemotherapeutic dosing for childhood a cutely mphoblastic leukemia," Journal of Theoretical Biology, vol. 264, no. 3, pp. 990-1002, 2010. [DOI:10.1016/j.jtbi.2010.01.031]
9. [9] M. Engelhart, D. Lebiedz, and S. Sager, "Optimal control for selected cancer chemotherapy ODE models: a view on the potential of optimal schedules and choice of objective function," Mathematical Biosciences, vol. 229, no. 1, pp. 123-134, 2011. [DOI:10.1016/j.mbs.2010.11.007]
10. [10] A. Ghaffari, M. Nazari, and F. Arab, "Suboptimal mixed vaccine and chemotherapy in finite duration cancer treatment: state-dependent Riccati equation control," Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, vol. 37, no. 1, pp. 45-56, 2015. [DOI:10.1007/s40430-014-0172-9]
11. [11] N. Babaei and M. Salamci, "Controller design for personalized drug administration in cancer therapy: Successive approximation approach," Optimal Control Applications and Methods, pp. 1-38, 2017. [DOI:10.1002/oca.2372]
12. [12] N. Babaei and M. U. Salamci, "Mixed therapy in cancer treatment for personalized drug administration using model reference adaptive control," European Journal of Control, vol. In press, 2019. [DOI:10.1016/j.ejcon.2019.03.001]
13. [13] K.C. Tan, E.F. Khor, J. Cai, C. Heng, and T. H.Lee, "Automating the drug scheduling of cancer chemotherapy via evolutionary computation," Artifficial Intelligence in Medicine, vol. 25, no. 2, pp. 169-185, 2002. [DOI:10.1016/S0933-3657(02)00014-3]
14. [14] S.-M.Tse, Y.Liang, K.-S.Leung, K.-H.Lee, and T.S.-K.Mok, "A memetic algorithm for multiple-drug cancer chemotherapy schedule optimization " IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B, vol. 37, no. 1, pp. 84-91, 2007. [DOI:10.1109/TSMCB.2006.883265]
15. [15] D.Vrabie, K.G.Vamvoudakis, and F.L.Lewis, Optimal Adaptive Control and Differential Games by Reinforcement Learning Principle. Lomdon, UK: Institution of Engineering andTechnology, 2013. [DOI:10.1049/PBCE081E]
16. [16] M. Sedighizadeh and A. Rezazadeh, "Adaptive PID controller based on reinforcement learning for wind turbine control," World Academy of Science, Engineering and Technology, vol. 13, pp. 1-23, 2008.
17. [17] P. Abbeel, A. Coates, M. Quigley, and A. Y. Ng, "An application of reinforcement learning to aerobatic helicopter flight," Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 19, pp. 1-8, 2007.
18. [18] I. Carlucho, M. De Paula, and G. G. Acosta, "An adaptive deep reinforcement learning approach for MIMO PID control of mobile robots," ISA Transactions, vol. In press, 2020. [DOI:10.1016/j.isatra.2020.02.017]
19. [19] C. Pi, K. Hu, S. Cheng, and I. Wu, "Low-level autonomous control and tracking of quadrotor using reinforcement learning," Control Engineering Practice, vol. 95, 2020. [DOI:10.1016/j.conengprac.2019.104222]
20. [20] W. Koch, R. Mancuso, R. West, and A. Bestavros, "Reinforcement Learning for UAV Attitude Control," ACM Transactions on Cyber-Physical Systems, vol. 22, 2019. [DOI:10.1145/3301273]
21. [211] R. Padmanabhan, N. Meskina, and W. M. Haddad, "Reinforcement learning-based control of drug dosing for cancer chemotherapy treatment," Mathematical Biosciences, vol. 293, pp. 11-20, 2017. [DOI:10.1016/j.mbs.2017.08.004]
22. [22] J. Martin-Guerrero, F. Gomez, E.Soria-Olivas, J. Schmidhuber, M.Climente-Marti, and N.Jemenez-Torres, "A reinforcement learning approach for individualizing erythropoiet in dosages in hemodialysis patients," Expert Systems with Applications, vol. 36, pp. 9737-9742, 2009. [DOI:10.1016/j.eswa.2009.02.041]
23. [23] B.L. Moore, L.D. Pyeatt, V. Kulkarni, P. Panousis, Kevin, and A.G.Doufas, "Reinforcement learning for closed-loop propofol anesthesia : a study in human volunteers," Journal of Machine Learning Research, vol. 15, pp. 655-696, 2014.
24. [24] P. Yazdjerdi, N. Meskin, M. Al-Naemi, A. Al Moustafa, and L. Kovács, "Reinforcement learning-based control of tumor growth under anti-angiogenic therapy," Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 173, pp. 15-26, 2019. [DOI:10.1016/j.cmpb.2019.03.004]
25. [25] R. Padmanabhana, N. Meskin, and W. M. Haddad, "Optimal adaptive control of drug dosing using integral reinforcement learning," Mathematical Biosciences, vol. 309, pp. 131-142, 2019. [DOI:10.1016/j.mbs.2019.01.012]
26. [26] M. Tejedor, A. Z. Woldaregay, and F. Godtliebsen, "Reinforcement learning application in diabetes blood glucose control: A systematic review," Artificial Intelligence in Medicine, vol. 104, pp. 101-183, 2020. [DOI:10.1016/j.artmed.2020.101836]
27. [27] C. J. C. H. Watkins and P. Dayan, "Q-learning," Machine Learning, vol. 8, no. 3, pp. 279-292, 1992. [DOI:10.1023/A:1022676722315]
28. [28] L. G. De Pillis and A. E. Radunskaya, "The dynamics of an optimally controlled tumor model: a case study," Mathematical and Computer Modeling, vol. 37, pp. 1221-1244, 2003. [DOI:10.1016/S0895-7177(03)00133-X]
29. [29] A. Talkington, C. Dantoin, and R. Durrett, "Ordinary Differential Equation Models for Adoptive Immunotherapy," bulletin of Mathematical Biology, vol. 80, no. 5, pp. 1059-1083, 2018. [DOI:10.1007/s11538-017-0263-8]
30. [30] L. G. De Pillis, W. Gu, and A. E. Radunskaya, "Mixed immunotherapy and chemotherapy of tumors: modeling, applications and biological interpretations," Journal of Theoretical Biology, vol. 238, pp. 841-862, 2006. [DOI:10.1016/j.jtbi.2005.06.037]
31. [31] Y. Batmani and H. Khaloozadeh, "Optimal chemotherapy in cancer treatment: state dependent Riccati equation control and extended Kalman filter," Optimal Control Applications and Methods, vol. 34, pp. 562-577, 2012. [DOI:10.1002/oca.2039]
32. [32] A. Ghaffari, M. Nazari, M. Khazaee, and B. Bahmaei, "Changing the dynamics of a system by using finite duration inputs: Application to cancer modeling and treatment," Journal of Solid and Fluid Mechanics, vol. 4, no. 1, pp. 79-91, 2014.
33. [33] M. Nazari and A. Ghaffari, "The effect of finite duration inputs on the dynamics of a system: Proposing a new approach for cancer treatment," International Journal of Biomathematics, vol. 8, no. 3, pp. 1-19, 2015.
34. [34] A. Ghaffari, M. Nazari, B. Bahmaie, and B. Ghaffari, "How finite duration inputs are able to change the dynamics of a system:Application to finite duration cancer treatment," presented at the 22nd Annual Conference of Mechanical Engineering, Ahvaz, Iran, 2014.
35. [35] M. Nazari, A. Ghaffari, and F. Arab, "Finite duration treatment of cancer by using vaccine therapy and optimal chemotherapy: state-dependent riccati equation control and extended kalman filter," Journal of Biological Systems, vol. 23, no. 1, 2015. [DOI:10.1142/S0218339015500011]
36. [36] R. S. Sutton and A. G. Barto, Reinforcement Learning: An Introduction. Cambridge, MA,: MIT Press, 1998. [DOI:10.1109/TNN.1998.712192]
37. [37] L. P. Kaelbling, M. L. Littman, and A. W. Moore, "Reinforcement learning: A survey," Journal of Artificial Intelligence Research, vol. 4, no. 1, pp. 137-285, 1996. [DOI:10.1613/jair.301]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.