مجله کنترل- اصول اخلاقی نشریه
اصول اخلاقی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۱ | 

مجله کنترل همواره به اصول اخلاقی نشر و چاپ دستاوردهای علمی پایبند است. در این راستا، سردبیر و تمامی همکاران مجله خود را موظف به رعایت اصول امانت­داری از زمان دریافت مقاله،داوری تا ارسال پاسخ و چاپ آن می­ دانند. هم­چنین مجله موظف به انجام داوری دقیق، منصفانه و ب­هنگام است. برخورد عادلانه و یکسان با تمام مقالات دریافتی از دیگر اصول اخلاقی مجله است. مجله به هیچ ­وجه نویسندگان را ملزم به استناد بی مورد، افزودن یا کم کردن بی­ مورد نویسندگان مقاله نمی ­کند. از سوی دیگر مجله از نویسندگان انتظار دارد که از ارسال مقاله همزمان به چند مجله پرهیز نمایند و یا مقالاتی را که پیش­تر به هر زبانی انتشار داده ­اند، برای چاپ جدید به مجله ارسال ننمایند. نویسندگان موظفند تا صحت دقیق و کامل نتایج نظری یا آزمایشگاهی را تایید نمایند و اصول اخلاقی نگارش مقاله را به طور کامل رعایت نمایند. ضروری است که تمامی نویسندگان مقاله سهم درخوری در تهیه مقاله داشته باشند و از اعطای نویسندگی و هم چنین استنادهای بی­ مورد پرهیز گردد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله کنترل:
http://joc.kntu.ac.ir/find.php?item=1.68.20.fa
برگشت به اصل مطلب