دوره 13، شماره 4 - ( مجله کنترل، جلد 13، شماره 4، زمستان 1398 )                   جلد 13 شماره 4,1398 صفحات 88-77 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Adineh Ahari A, Karsaz A. A New Missile Guidance Law Design based on Interception Point Strategy and Fuzzy Logic against High Maneuvering Targets. JoC 2020; 13 (4) :77-88
URL: http://joc.kntu.ac.ir/article-1-560-fa.html
آدینه اهری امین، کارساز علی. طراحی یک روش جدید هدایت موشک مبتنی بر راهبرد نقطه برخورد و منطق فازی در برابر اهداف مانور بالا. مجله کنترل. 1398; 13 (4) :77-88

URL: http://joc.kntu.ac.ir/article-1-560-fa.html


1- موسسه آموزش عالی خراسان
چکیده:   (6582 مشاهده)
این مقاله به ارایه یک قانون هدایت ترکیبی جدید مبتنی بر روش کلاسیک نقطه برخورد و روش هوشمند منطق فازی برای هدایت موشک¬ در فاز نهایی رهگیری برای اهداف مانور بالا می¬پردازد. طراحی قانون هدایت برای اهداف موشکی مانور پائین به علت خطی بودن روابط حاکم بر سینماتیک درگیری موشک و هدف بر اساس محاسبه زاویه سمت مطلوب ساده و آسان است. حال آنکه این طراحی برای اهداف موشکی مانور بالا به علت غیرخطی بودن روابط، پیچیده و همگرایی این روش¬ها زمان¬بر است لذا در این مقاله با استفاده از نتایج قانون هدایت برای اهداف مانور پائین و نیز به کمک منطق فازی، روش جدیدی برای تعیین نقطه برخورد و زمان برخورد موشک استخراج می-شود. نتایج عملکردی روش پیشنهادی با عنوان قانون هدایت نقطه برخورد فازی، با نتایج حاصله از روش¬ متداول کنترل مد لغزشی، روش جدید ناوبری تناسبی افزوده و روش نقطه برخورد به تنهایی مقایسه شده است. کاهش در زمان¬های برخورد در کنار بهبود قابل ملاحظه شتاب کنترلی اعمالی به موشک در چهار سناریوی متفاوت درگیری موشک و هدف از جمله دستاوردهای روش ترکیبی جدید می¬باشد.
متن کامل [PDF 828 kb]   (3224 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/11/7 | پذیرش: 1397/4/13 | انتشار: 1398/11/10

فهرست منابع
1. [1] H. S. Shin, A. Tsourdos, B. A. White and M. J. Tahk, "Earliest intercept geometry guidance to improve mid-course guidance in area air-defence," Int. J. Aerosp. Sci., vol. 11, no.2, pp. 118-125, 2010. [DOI:10.5139/IJASS.2010.11.2.118]
2. [2] G. Siouris, "Missile Guidance and Control Systems", Applied Mechanics Reviews, vol. 57, no. 6, p. B32, 2004. [DOI:10.1115/1.1849174]
3. [3] S. B. Phadke and S. E. Talole, "Sliding mode and inertial delay control based missile guidance," IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. 48, no. 4, pp. 3331-3346, 2012. [DOI:10.1109/TAES.2012.6324711]
4. [4] T. Yamasaki and S. Balakrishnan, "Sliding mode-based pure pursuit guidance for unmanned aerial vehicle rendezvous and chase with a cooperative aircraft," Proc. Inst. Mech. Eng., vol. 224, no. 10, pp. 1057-1067, 2010. [DOI:10.1243/09544100JAERO768]
5. [5] B. S. Yuri, A. SH. Ilya, and L. Arie, "Guidance and control of missile interceptor using second-order sliding modes," IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst, vol. 45, no. 1, pp. 110-124, 2009. [DOI:10.1109/TAES.2009.4805267]
6. [6] Z. Zhu, D. Xu, J. Liu and Y. Xia, "Missile guidance law based on extended state observer," IEEE Trans. Indus. Electron., vol. 60, no. 12, pp. 5882-5891, 2013. [DOI:10.1109/TIE.2012.2232254]
7. [7] V. S. Andrey, N. P. Pubudu and A. F. Farhan, "Problem of precision missile guidance: LQR and H∞ control frameworks," IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst, vol. 39, no.3, pp. 901-910, 2003. [DOI:10.1109/TAES.2003.1238744]
8. [8] C. S. Shieh, "Tunable H∞ robust guidance law for homing missiles," IEE Cont. Theory Appl., vol. 151, no. 1, pp. 103-107, 2004. [DOI:10.1049/ip-cta:20040065]
9. [9] M. Golestani and I. Mohammadzaman, "PID guidance law design using short time stability approach," Aerosp. Sci. Technol., vol. 43, no. 1, pp. 71-76, 2015. [DOI:10.1016/j.ast.2015.02.016]
10. [10] M. Guelman, "A qualitative study of proportional navigation," IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. 7, no. 4, pp. 637-643, 1971. [DOI:10.1109/TAES.1971.310406]
11. [11] X. Hu, S. Yang, F. Xiong and G. Zhang, "Stability of spinning missile with homing proportional guidance law," Aerosp. Sci. Technol., vol. 71, pp. 546-555, 2017. [DOI:10.1016/j.ast.2017.10.007]
12. [12] N. Cho and Y. Kim, "Modified pure proportional navigation guidance Law for impact time control", Guid., Cont., Dynamics, vol. 39, no. 4, pp. 852-872, 2016. [DOI:10.2514/1.G001618]
13. [13] G. Franzini, L. Tardioli, L. Pollini and M. Innocenti, "Visibility augmented proportional navigation guidance," J. Guidance, Control, Dynamics, vol. 41, no. 4, pp. 987-995, 2018. [DOI:10.2514/1.G002897]
14. [14] S. Ghosh, D. Ghose and S. Raha, "Capturability of augmented proportional navigation (APN) guidance with nonlinear engagement dynamics," American Control Conf. (ACC), vol. 4, no. 5, pp. 17-19, 2013. [DOI:10.1109/ACC.2013.6579805]
15. [15] I. J. Ha, "Performance analysis of PNG laws for randomly maneuvering targets," IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. 26, no.5, pp. 713-720, 1990. [DOI:10.1109/7.102706]
16. [16] D. Cho, H. Kim, M. Tahk, "Fast adaptive guidance against highly maneuvering targets," IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. 52, no. 2, pp. 671-680, 2016. [DOI:10.1109/TAES.2015.140958]
17. [17] L. He and X. Yan, "Adaptive terminal guidance law for spiral-diving maneuver based on virtual sliding targets," J. Guidance, Control, Dynamics, pp. 1-11, 2018. [DOI:10.2514/1.G003424]
18. [18] J. Holloway, M. Krstic, "Predictor observers for proportional navigation systems subjected to seeker delay," IEEE Trans. Control Syst. Technol., vol. 24, no. 6, pp. 2002-2015, 2016. [DOI:10.1109/TCST.2016.2526666]
19. [19] N. Dhananjay, D. Ghose and M.S. Bhat, "Capturability of a geometric guidance law in relative velocity space," IEEE Trans. Control Syst. Technol., vol. 17, no.1, pp. 111-122, 2009. [DOI:10.1109/TCST.2008.924561]
20. [20] Ch. Y. Kuo, D. Soetanto, and Y. Ch. Chiou, "Geometric analysis of flight control command for tactical missile guidance," IEEE Trans. Control Syst. Technol., vol.9, no.2, pp. 234-243, 2001. [DOI:10.1109/87.911375]
21. [21] B. A. White, R. Zbikoeski and A. Tsourdos, "Direct intercept guidance using differential geometry concepts," IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. 43, no.3, pp. 899-919, 2007. [DOI:10.1109/TAES.2007.4383582]
22. [22] H. Haghighi, H, Heidari, S. H. Sadati and J, Karimi, "A hierarchical and priority-based strategy for trajectory tracking in UAV formation flight," Int. Conf. Mech. and Aerosp. Eng. (ICMAE), pp. 797-800, 2017. [DOI:10.1109/ICMAE.2017.8038752]
23. [23] M. Rezaee and S. Seyedtabaii, "On an optimized fuzzy supervized multiphase guidance law," J. Control, vol. 18, no. 6, pp. 2010-2017, 2016. [DOI:10.1002/asjc.1283]
24. [24] L. Ch. Liang, H. H. Zhen, C. Y. Yue and C. B. Sen, "Development of an integrated fuzzy-logic-based missile guidance law against high speed target," IEEE Trans. Fuzzy. Syst., vol.12, no.2, pp. 157-169, 2004. [DOI:10.1109/TFUZZ.2004.825069]
25. [25] Q. Li, W, Zhang, G. Han and Y. Xie, "Fuzzy sliding mode control guidance law with terminal impact angle and acceleration constraints," J. Syst. Eng. Elect., vol, 27, no. 3, pp. 664-679, 2016. [DOI:10.1109/JSEE.2016.00070]
26. [26] S. E. Jung and T. M. Jea, "Real-time neural-network midcourse guidance," Control Eng. Practice, vol. 9, no.1, PP. 1145-1154, 2011. [DOI:10.1016/S0967-0661(01)00058-2]
27. [27] H. L. Choi, M. J. Tahk and H. Bang, "Neural network guidance based on pursuit-evasion games with enhanced performance," Control Eng. Practice, Vol. 14, no. 5, pp.735-742, 2006. [DOI:10.1016/j.conengprac.2005.03.001]
28. [28] Z. Li, Y. Xia, C. Yi Su, J. Fu, and W, He, "Missile guidance law based on robust model predictive control using neural-network optimization," IEEE Trans. Neural Netw. Learn. Syst., vol, 26, no. 8, pp. 1803-1809, 2015. [DOI:10.1109/TNNLS.2014.2345734]
29. [29] X. Li, G, Cui, W. Yi, "Detection and RM correction approach for manoeuvring target with complex motions," IET Signal Proc.., vol, 11, no. 4, pp. 378-386. 2017. [DOI:10.1049/iet-spr.2016.0444]
30. [30] H. Khaloozadeh and A. Karsaz, "A modified input estimation technique for tracking maneuvering targets," IET Radar, Sonar Navig., vol. 3, no. 1, pp. 30-41, 2007. [DOI:10.1049/iet-rsn:20080028]
31. [31] P. Hang, G. Liao, Z. Yang and J. Zheng, "Ground maneuvering target imaging and high-order motion parameter estimation based on second-order keystone and generalized Hough-HAF transform," IEEE Trans. Geosci. Remote Sen., vol. 55, no. 1, pp. 320-335, 2017. [DOI:10.1109/TGRS.2016.2606436]
32. [32] A. Karsaz and H. Khaloozadeh, "Optimal partitioned state Kalman estimator," Signal Process., vol. 89, no. 4. pp. 532-547, 2009. [DOI:10.1016/j.sigpro.2008.10.016]
33. [33] M. H. Bahari, A. Karsaz, N, Pariz, "High Maneuvering Target Tracking Using a novel Hybrid Kalman filter-fuzzy logic architecture," J. Innovative Comput., Inform. Control (ICIC), vol. 6, no. 5, 2011.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله کنترل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Control

Designed & Developed by : Yektaweb