اسامی داوران

داوران سال ۱۳۹۹:
 
نام نام خانوادگی سازمان
رضا شهنازی گیلان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۸۸۷-۰۰۴X
سجاد ازگلی تربیت مدرس ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۵۶۷-۱۶۷۹
آرش صادق زاده دانشگاه شهید بهشتی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۸۲۲-۷۹۳X
محمد تشنه لب خواجه نصیر ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۴۹۸-۹۶۵۳
جواد احمدی دانشگاه پیام نور
احمد رضا تحسیری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
محسن معبودی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
مهسان توکلی کاخکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۸۵۱-۱۶۱۴ AAT-۶۹۰۵-۲۰۲۰
جواد پشتان دانشگاه علم و صنعت ایران 0000-0001-6243-0901 S-6164-2018
محمد توکلی بینا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 0000-0001-9344-146X AAV-1566-2020
طاهره بینازاده دانشگاه صنعتی شیراز 0000-0001-8596-9600 I-1843-2019
یوسف درمانی دانشکده برق خواجه نصیر 0000-0002-0955-8292 https://publons.com/researcher/1262302/yousef-darmani/
علیرضا الفی دانشگاه صنعتی شاهرود 0000-0002-7034-0735 https://publons.com/researcher/1264298/alireza-alfi/
حسین بلندی دانشگاه علم و صنعت ایران 0000-0002-3501-6120 S-6052-2018
محمود سمیعی مقدم دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
کمال حسینی ثانی دانشگاه فردوسی مشهد
مریم محبی دانشگاه خواجه نصیر
چیترا دادخواه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد علی شمسی نژاد بیرجند
مهدی خدابنده دانشگاه صنعتی همدان
ریحانه کاردهی مقدم دانشگاه آزاد مشهد
محمد باقر شمس الهی دانشگاه صنعتی شریف
محمد علی امیری آتشگاه دانشگاه تهران
مهدی دلربایی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
داوود ایرجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مریم بابازاده دانشگاه صنعتی شریف
سینا فقیهی دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود جباری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
عبدالرضا کاشانی نیا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مجید سلطانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
فرشاد ترابی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
مسعود دهمرده دانشگاه علم و صنعت ایران
طاهره غلامی نژاد دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
رضا محبوبی اسفنجانی دانشگاه صنعتی سهند
مرتضی طایفی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
بابک توسلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ناصر پریز فردوسی مشهد
علی کارساز موسسه آموزش عالی خراسان
یزدان باتمانی دانشگاه کردستان
مهدی سجودی دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا کبروی آزاد اسلامی مشهد
پیمان باقری دانشگاه تبریز
امین نیک انجام دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زهرا نصیری قیداری دانشگاه شریف
حسین رسولی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
احمد فخاریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمد رضا نیری University of tehran
امیر حسین نیکوفرد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
لیدا عدالتی علوم تحقیقات
حسین قلی زاده نرم دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی سیاهی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات
نسرین کلامیان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود مقدسی  
امیر پرویز ولدبیگی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات تهران
فرزاد توحیدخواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا فاتحی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
فایزه فریور علوم و تحقیقات
محمد منثوری دانشگاه شاهد
علی کیماسی خلجی دانشگاه خوارزمی
حسین شمسی دانشگاه خواجه نصیر
پوریا جعفری خواجه نصیرالدین طوسی
نعمت الله قهرمانی دانشگاه مالک اشتر
عباس شیری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
جعفر روشنیان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
امیر فتحی دانشگاه ارومیه
رویا امجدی فرد خوارزمی
ایمان محمدزمان مالک اشتر
محمد صالح تواضعی دانشگاه شریف
ایمان ایزدی دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی پورقلی دانشگاه شهید بهشتی
مجتبی نوری منظر Shahid Beheshti
نیما مهدیان دهکردی دانشگاه شهید رجایی
مجید زندی دانشگاه شهید بهشتی
حمید خالوزاده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید رضا تقی راد خواجه نصیر
محمد حائری دانشگاه صنعتی شریف
محمد رضا عاروان صنعتی مالک اشتر
محمد فرخی علم و صنعت ایران
بیژن معاونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امین رمضانی تربیت مدرس تهران


کل داوران مجله :
 
نام نام خانوادگی سازمان
مهدی احسانیان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی احمدی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جواد احمدی دانشگاه پیام نور
مجتبی احمدیه خانه سر سمنان
سجاد ازگلی تربیت مدرس
روزبه اسد دانشگاه علم و صنعت ایران
کوروش اصلان صفت نووا لیسبون - پرتغال
علی اکبر افضلیان دانشگاه شهید بهشتی
محمد اقتصاد دانشگاه شیراز
محمدرضا اکبرزاده توتونچی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا الفی دانشگاه صنعتی شاهرود
رویا امجدی فرد خوارزمی
تورج امرایی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد علی امیری آتشگاه دانشگاه تهران
داوود ایرجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایمان ایزدی دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان آریان‌فر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد حسن آسمانی دانشگاه شیراز
داوود آسمانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
موسی آیتی دانشگاه تهران
مریم بابازاده دانشگاه صنعتی شریف
یزدان باتمانی دانشگاه کردستان
محمد علی بادامچی زاده دانشگاه تبریز
پیمان باقری دانشگاه تبریز
سید محمد تقی بطحائی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسین بلندی دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی بهار گوگانی Shahid Beheshti University
محمد تقی بهشتی تربیت مدرس
فرهاد بیات دانشگاه زنجان
اکرم بیگی دانشگاه شهید رجایی
طاهره بینازاده دانشگاه صنعتی شیراز
میرحسین پدرام دانشگاه خوارزمی
ناصر پریز فردوسی مشهد
جواد پشتان دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی پورقلی دانشگاه شهید بهشتی
فرشاد ترابی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
محمد تشنه لب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید رضا تقی راد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیر حسین تمجیدی A&M Texas
محمد صالح تواضعی دانشگاه شریف
فرزاد توحیدخواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک توسلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد توکلی بینا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مهسان توکلی کاخکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
محمدرضا جاهد مطلق دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود جباری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
پوریا جعفری خواجه نصیرالدین طوسی
علی اکبر جلالی دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفضل جلیلوند دانشگاه زنجان
محمد حائری دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا حائری یزدی دانشگاه تهران
کوروش حجازی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
امیر حسین