مجله کنترل- اخبار نشریه
انتصاب استاد فرزانه جناب آقای دکتر حمیدرضا مومنی به عنوان مدیر مسئول مجله کنترل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/11 | 

 

بدین وسیله از هیات مدیره انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران به جهت انتصاب استاد فرزانه جناب آقای دکتر حمیدرضا مومنی به عنوان مدیر مسئول مجله کنترل تشکر می نمایم و از خداوند سبحان برای ایشان آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
علی خاکی صدیق- سردبیر مجله کنترل

نشانی مطلب در وبگاه مجله کنترل:
http://joc.kntu.ac.ir/find.php?item=1.43.32.fa
برگشت به اصل مطلب