دوره 13، شماره 2 - ( مجله کنترل، جلد 13، شماره 2، تابستان 1398 )                   جلد 13 شماره 2,1398 صفحات 32-23 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Binazadeh T, Bahmani M. Robust Controller Design Based on Sliding Mode Observer in The Presence of Uncertainties and Actuator Saturation. JoC 2019; 13 (2) :23-32
URL: http://joc.kntu.ac.ir/article-1-510-fa.html
بینازاده طاهره، بهمنی مجید. طراحی کنترل کننده مقاوم مبتنی بر رویتگر مد لغزشی در حضور نایقینی ها و اشباع محرک. مجله کنترل. 1398; 13 (2) :23-32

URL: http://joc.kntu.ac.ir/article-1-510-fa.html


1- دانشگاه صنعتی شیراز
چکیده:   (5495 مشاهده)
در این مقاله طراحی کنترل‌کننده مقاوم فیدبک خروجی با در نظر گرفتن اشباع محرک مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از رویتگر مقاوم مدلغزشی بهره بزرگ جهت تخمین متغیرهای حالت استفاده شده است. همچنین از تلفیق قوانین کنترلی فیدبک غیرخطی مرکب (CNF) و مد لغزشی انتگرالی (ISM) جهت ردیابی مقاوم خروجی استفاده شده است. این کنترل کننده از دو بخش تشکیل شده است که بخش CNF به منظور بهبود پاسخ گذرا و بخش ISM به منظور حذف تاثیر نایقینی‌های ناشی از عدم قطعیت‌های پارامتری و اغتشاشات خارجی لحاظ گردیده است. دو مسئله مهم در این مقاله در نظر گرفتن اشباع محرک و طراحی قانون کنترلی مبتنی بر رویتگر می‌باشد. همچنین قضیه‌ای ارائه گردیده و اثبات شده است که چنانچه اشباع محرک واقع گردد، سیستم حلقه بسته همچنان پایدار می‌ماند و خروجی به صورت مجانبی ورودی مرجع پله‌ای را دنبال خواهد کرد. در پایان به منظور نشان دادن کارایی رویکرد کنترلی مطرح شده، روش مذکور به سیستم کنترل یاو هلیکوپتر اعمال شده است و نتایج شبیه سازی نیز ارائه گردیده است که مؤید دستاوردهای تئوری مقاله می باشد.
متن کامل [PDF 610 kb]   (2579 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/5/12 | پذیرش: 1397/4/16 | انتشار: 1398/7/10

فهرست منابع
1. B.M. Chen, T.H. Lee, K. Peng, V. Venkataramanan, "Composite nonlinear feedback control for linear systems with input saturation: theory and an application," IEEE Transactions Automatic Control, vol. 48, no. 3, pp. 427-439, 2003. [DOI:10.1109/TAC.2003.809148]
2. E. Jafari, and T. Binazadeh, "Modified composite nonlinear feedback control for output tracking of nonstep signals in singular systems with actuator saturation, " International Journal of Robust and Nonlinear Control, https://doi.org/10.1002/rnc.4290 [DOI:10.1002/rnc.4290, 2018.]
3. D. Lin and W. Lan, "Output feedback composite nonlinear feedback control for singular systems with input saturation" Journal of the Franklin Institute vol. 352, no. 1, pp. 384-398, 2015. [DOI:10.1016/j.jfranklin.2014.10.018]
4. R. Wang, C. Hu, F. Yan and M. Chadli, "Composite nonlinear feedback control for path following of four-wheel independently actuated autonomous ground vehicles, " IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 17, no. 7, pp. 2063-2074, 2016. [DOI:10.1109/TITS.2015.2498172]
5. X. Lin, D. Lin, and W. Lan, "Semi-global output regulation for discrete-time singular linear systems with input saturation via composite nonlinear feedback control" Transactions of the Institute of Measurement and Control, vol. 39, no. 3, pp. 352-360, 2017. [DOI:10.1177/0142331215605561]
6. Q. Xu, C. Zhang, C. Wen, and P. Wang, "A novel composite nonlinear controller for stabilization of constant power load in DC microgrid," IEEE Transactions on Smart Grid, 2017.
7. T. Binazadeh, and M. Bahmani, "Design of robust controller for a class of uncertain discrete-time systems subject to actuator saturation", IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 62, no. 3, pp. 1505-1510, 2017. [DOI:10.1109/TAC.2016.2580662]
8. S. Mohammadpour and T. Binazadeh, "Observer-based synchronization of uncertain chaotic systems subject to input saturation", Transactions of the Institute of Measurement and Control, vol. 40, no. 8, pp.2525-2535, 2018. [DOI:10.1177/0142331217705435]
9. T. Binazadeh, and M. Bahmani, "Robust time-varying output tracking control in the presence of actuator saturation," Transactions of the Institute of Measurement and Control , vol. 40, no. 1, pp. 61-70, 2018. [DOI:10.1177/0142331216650022]
10. H.K. Khalil, and L. Pral, "High‐gain observers in nonlinear feedback control," International Journal of Robust and Nonlinear Control, vol. 24, no. 6, pp. 993-1015, 2014. [DOI:10.1002/rnc.3051]
11. V. Andrieu, , C. Prieur, S. Tarbouriech, and L. Zaccarian, "A hybrid scheme for reducing peaking in high-gain observers for a class of nonlinear systems," Automatica, vol. 72, pp.138-146, 2016. [DOI:10.1016/j.automatica.2016.06.013]
12. H.K. Khalil, and S. Priess, "Analysis of the use of low-pass filters with high-gain observers," IFAC-PapersOnLine, vol. 49, no. 18, pp. 488-492, 2016. [DOI:10.1016/j.ifacol.2016.10.212]
13. H.K. Khalil, "High-gain observers in feedback control: application to permanent magnet synchronous motors," IEEE Control Systems, vol. 37, no. 3, pp. 25-41, 2017. [DOI:10.1109/MCS.2017.2674438]
14. D.P. Nam, P.T. Thanh, T.X. Tinh, T.T. Dat, and V.M. Van, "High-gain observer based output feedback controller for a two-motor drive system: a separation principle approach," International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications, pp. 840-849, 2017. [DOI:10.1007/978-3-319-69814-4_81]
15. A.A. Alfehaid, E.G. Strangas, and H.K. Khalil, "Speed control of permanent magnet synchronous motor using extended high-gain observer," IEEE American Control Conference (ACC) pp. 2205-2210, 2016. [DOI:10.1109/ACC.2016.7525245]
16. D. Won, W. Kim, and M. Tomizuka, "High-gain observer based integral sliding mode control for position tracking of electro-hydraulic servo systems," IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2017. [DOI:10.1109/TMECH.2017.2764110]
17. D.P. Nam, P.T. Thanh, and T.X. Tinh, "Output feedback controller using high-gain observer in multi-motor drive systems," IEEE, International Conference on System Science and Engineering, pp. 428-431, 2017.
18. P. Mercorelli, "A two-stage sliding-mode high-gain observer to reduce uncertainties and disturbances effects for sensorless control in automotive applications," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 62, no. 9, pp. 5929-5940, 2015. [DOI:10.1109/TIE.2015.2450725]
19. L. Sun and Z. Zheng, "Disturbance-observer-based robust backstepping attitude stabilization of spacecraft under input saturation and measurement uncertainty," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 64, no. 10, pp. 7994-8002, 2017. [DOI:10.1109/TIE.2017.2694349]
20. X. Wang, H. Su, M. Z. Chen, and X. Wang, "Observer-based robust coordinated control of multiagent systems with input saturation," IEEE transactions on neural networks and learning systems, 2017. [DOI:10.1109/TNNLS.2017.2690322]
21. Y. Ma, X. Jia, and Q. Zhang, "Robust observer-based finite-time H∞ control for discrete-time singular Markovian jumping system with time delay and actuator saturation," Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, vol. 28, pp. 1-22, 2018. [DOI:10.1016/j.nahs.2017.10.008]
22. H. F. Ghavidel, "Robust control of large-scale nonlinear systems by a hybrid adaptive fuzzy observer design with input saturation," Soft Computing, pp. 1-15, 2018.
23. C. Hu, R. Wang, and F. Yan "Integral sliding mode-based composite nonlinear feedback control for path following of four-wheel independently actuated autonomous vehicles," IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol. 2, no. 2, pp. 221-230, 2016. [DOI:10.1109/TTE.2016.2537046]
24. C. Hu. R. Wang, and F. Yan, "Integral sliding mode-based composite nonlinear feedback control for path following of four-wheel independently actuated autonomous vehicles," IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol. 2, no. 2, pp. 221-230, 2016. [DOI:10.1109/TTE.2016.2537046]
25. Z. Hou, and I. Fantoni, "Interactive leader-follower consensus of multiple quadrotors based on composite nonlinear feedback control," IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2017. [DOI:10.1109/TCST.2017.2738602]
26. E. Jafari, and T. Binazadeh, "Modified composite nonlinear feedback for nonstep output tracking of multi-input multi-output linear discrete-time singular systems with actuator saturation" IEEE, 5th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, pp. 114-119, 2017. [DOI:10.1109/ICCIAutom.2017.8258663]
27. H. Ebrahimi, and A. H. Mazinan, "Adaptive composite nonlinear feedback-based sliding mode control for a class of nonlinear systems," Electronics Letters, 2018.
28. T. Lu, and W. Lan, "Composite nonlinear feedback control for strict-feedback nonlinear systems with input saturation," International Journal of Control, 1-8, 2018. [DOI:10.1080/00207179.2018.1430378]
29. H. Min, S. Xu, Q. Ma, B. Zhang, and Z. Zhang, "Composite-observer-based output-feedback control for nonlinear time-delay systems with input saturation and its application," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 65, no. 7, pp. 5856-5863, 2018. [DOI:10.1109/TIE.2017.2784347]
30. J. Lei and H.K. Khalil, "High-gain observers in the presence of sensor nonlinearities," IEEE, American Control Conference (ACC), pp. 3282-3287, 2017.
31. M.T. Hamayun, C. Edwards, and H. Alwi, "Design and analysis of an integral sliding mode fault tolerant control scheme," Fault Tolerant Control Schemes Using Integral Sliding Modes, pp. 39-61, 2016. [DOI:10.1007/978-3-319-32238-4_3]
32. S. Vaidyanathan, and A. Rhif, "A novel four-leaf chaotic system, its control and synchronisation via integral sliding mode control," International Journal of Modelling, Identification and Control, vol. 28, no. 1, pp.28-39, 2017. [DOI:10.1504/IJMIC.2017.085295]
33. B. Mu, K. Zhang, and Y. Shi, "Integral sliding mode flight controller design for a quadrotor and the application in a heterogeneous multi-agent system," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 64, no.12, pp.9389-9398, 2017 [DOI:10.1109/TIE.2017.2711575]
34. E. Fridman, Introduction to time-delay systems: Analysis and control. Springer, 2014. [DOI:10.1007/978-3-319-09393-2]
35. G. Cai, B. M. Chen, K. Peng, M. Dong, and T. H. Lee, "Modeling and control of the yaw channel of a UAV helicopter," Industrial Electronics, IEEE Transactions on, vol. 55, pp. 3426-3434, 2008. [DOI:10.1109/TIE.2008.926780]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله کنترل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Control

Designed & Developed by : Yektaweb