دوره 16، شماره 1 - ( مجله کنترل، جلد 16، شماره 1، بهار 1401 )                   جلد 16 شماره 1,1401 صفحات 47-37 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ehsani F, Hejri M. Global asymptotic stabilization of a grid-connected modular multilevel converter via Lyapunov function. JoC 2022; 16 (1) :37-47
URL: http://joc.kntu.ac.ir/article-1-886-fa.html
احسانی فرزین، هجری محمد. پایدارسازی مجانبی سرتاسری مبدل چندسطحی چندبخشی متصل به شبکه به روش تابع لیاپانوف. مجله کنترل. 1401; 16 (1) :37-47

URL: http://joc.kntu.ac.ir/article-1-886-fa.html


1- دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
چکیده:   (3693 مشاهده)
این مقاله به ارائه یک روش کنترل جدید بر مبنای پایدارسازی به روش تابع لیاپانوف برای کنترل همزمان جریان‌های شبکه، جریان‌های گردشی و ولتاژ ماژول‌های مبدل چندسطحی چندبخشی می‌‌پردازد. برخلاف روش‌های موجود که از ساختارهای تودرتو و چندحلقه‌ای کنترلی استفاده می کنند روش پیشنهادی دارای ساختار تک‌حلقه‌ای بوده و پایداری مجانبی سرتاسری سیستم حلقه‌بسته را تضمین می‌نماید. در این راستا ابتدا معادلات دینامیکی مبدل و شبکه با استفاده از روش متوسط گیری استخراج گردیده و سپس مختصات نقطه کار در حالت کار ماندگار با استفاده از این معادلات بدست می آید. در ادامه با استفاده از مختصات نقطه کار بدست آمده و معادلات دینامیکی سیستم اصلی، معادلات مربوط به دینامیک خطا محاسبه می‌گردد. در نهایت این معادلات به همراه تابع لیاپانوف که بر اساس سیگنال های خطا تعریف شده است برای محاسبه تحلیلی ورودی های کنترلی استفاده می‌شوند. نتایج شبیه سازی، کارآمدی روش کنترل پیشنهادی را تایید می کند.
متن کامل [PDF 720 kb]   (565 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/5/3 | پذیرش: 1400/7/10 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1400/7/18

فهرست منابع
1. [1] Martin Glinka and Rainer Marquardt, "A new AC/AC multilevel converter family," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 52, no. 3, pp. 662-669, 2005. [DOI:10.1109/TIE.2005.843973]
2. [2] Marcelo A. Perez, Steffen Bernet, Jose Rodriguez, Samir Kouro, and Ricardo Lizana, "Circuit topologies, modeling, control schemes, and applications of modular multilevel converters," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 30, no. 1, pp. 4-17, 2014. [DOI:10.1109/TPEL.2014.2310127]
3. [3] B. Gemmell, J. Dorn, D. Retzmann, and D. Soerangr, "Prospects of multilevel VSC technologies for power transmission," In 2008 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition, pp. 1-16. IEEE, 2008. [DOI:10.1109/TDC.2008.4517192]
4. [4] Silke Allebrod, Roman Hamerski, and Rainer Marquardt, "New transformerless, scalable modular multilevel converters for HVDC-transmission," In 2008 IEEE Power Electronics Specialists Conference, pp. 174-179. IEEE, 2008. [DOI:10.1109/PESC.2008.4591920]
5. [5] S. Rohner, M. Hiller, and R. Sommer, "A new highly modular medium voltage converter topology for industrial drive application," In Power electronics and applications, EPE 13th European conference. 2009.
6. [6] Makoto Hagiwara, Kazutoshi Nishimura, and Hirofumi Akagi, "A medium-voltage motor drive with a modular multilevel PWM inverter," IEEE Transactions on Power Electronics 25, no. 7 (2010): 1786-1799. [DOI:10.1109/TPEL.2010.2042303]
7. [7] Anton Lesnicar, and Rainer Marquardt, "An innovative modular multilevel converter topology suitable for a wide power range," In 2003 IEEE Bologna Power Tech Conference Proceedings,, vol. 3, pp. 6-pp., doi:10.1106/PTC.2003.1304403, 2003.
8. [8] Manfred Winkelnkemper, Arthur Korn, and Peter Steimer, "A modular direct converter for transformerless rail interties," In 2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, pp. 562-567, IEEE, 2010. [DOI:10.1109/ISIE.2010.5637826]
9. [9] Makoto Hagiwara, Ryo Maeda, and Hirofumi Akagi, "Negative-sequence reactive-power control by a PWM STATCOM based on a modular multilevel cascade converter (MMCC-SDBC)," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 48, no. 2, pp. 720-729, 2011. [DOI:10.1109/TIA.2011.2182330]
10. [10] Fujin Deng and Zhe Chen, "A control method for voltage balancing in modular multilevel converters," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, no. 1, pp. 66-76, 2013. [DOI:10.1109/TPEL.2013.2251426]
11. [11] Makoto Hagiwara, and Hirofumi Akagi, "Control and experiment of pulsewidth-modulated modular multilevel converters," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 24, no. 7, pp. 1737-1746, 2009. [DOI:10.1109/TPEL.2009.2014236]
12. [12] Jiangchao Qin and Maryam Saeedifard, "Predictive control of a modular multilevel converter for a back-to-back HVDC system," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 27, no. 3, pp. 1538-1547, 2012. [DOI:10.1109/TPWRD.2012.2191577]
13. [13] Steffen Rohner, Steffen Bernet, Marc Hiller, and Rainer Sommer, "Modelling, simulation and analysis of a modular multilevel converter for medium voltage applications," In 2010 IEEE International Conference on Industrial Technology, pp. 775-782. IEEE, 2010. [DOI:10.1109/ICIT.2010.5472634]
14. [14] Mike Dommaschk, Jörg Dorn, Ingo Euler, Jörg Lang, Quoc-Buu Tu, and Klaus Würflinger, "Driving of a phase module branch of a multilevel converter," U.S. Patent 8,390,259, issued March 5, 2013.
15. [15] S. Rohner, S. Bernet, M. Hiller and R. Sommer, " Modulation, losses, and semiconductor requirements of modular multilevel converters," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 57, no. 8, pp. 2633-2642, 2009. [DOI:10.1109/TIE.2009.2031187]
16. [16] Maryam Saeedifard, and Reza Iravani, "Dynamic performance of a modular multilevel back-to-back HVDC system," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25, no. 4, pp. 2903-2912, 2010. [DOI:10.1109/TPWRD.2010.2050787]
17. [17] Rosheila Darus, Josep Pou, Georgios Konstantinou, Salvador Ceballos, and Vassilios Georgios Agelidis, "Controllers for eliminating the ac components in the circulating current of modular multilevel converters," IET Power Electronics, vol. 9, no. 1, pp. 1-8, 2016. [DOI:10.1049/iet-pel.2014.0930]
18. [18] Makoto Hagiwara and Hirofumi Akagi, "Control and experiment of pulsewidth-modulated modular multilevel converters," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 24, no. 7, pp. 1737-1746, 2009. [DOI:10.1109/TPEL.2009.2014236]
19. [19] Marcelo A. Perez, Jose Rodriguez, Esteban J. Fuentes, and Felix Kammerer, "Predictive control of AC-AC modular multilevel converters," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 59, no. 7, pp. 2832-2839, 2011. [DOI:10.1109/TIE.2011.2159349]
20. [20] Xu She, Alex Huang, Xijun Ni, and Rolando Burgos, "AC circulating currents suppression in modular multilevel converter," In IECON 2012-38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society, pp. 191-196. IEEE, 2012. [DOI:10.1109/IECON.2012.6388809]
21. [21] Zixin Li, Ping Wang, Zunfang Chu, Haibin Zhu, Yongjie Luo, and Yaohua Li, "A novel inner current suppressing method for modular multilevel converters," In 2012 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), pp. 4506-4512. IEEE, 2012.
22. [22] Lennart Angquist, Antonios Antonopoulos, Daniel Siemaszko, Kalle Ilves, Michail Vasiladiotis, and Hans-Peter Nee, "Open-loop control of modular multilevel converters using estimation of stored energy," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 47, no. 6, pp. 2516-2524, (2011). [DOI:10.1109/TIA.2011.2168593]
23. [23] Ricardo Lizana, Marcelo A. Perez, Steffen Bernet, Jose R. Espinoza, and Jose Rodriguez, "Control of arm capacitor voltages in modular multilevel converters," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 2, pp. 1774-1784, 2015. [DOI:10.1109/TPEL.2015.2426183]
24. [24] Rafael Cisneros, Romeo Ortega, Matteo Pirro, Gianluca Ippoliti, Gilbert Bergna, and Marta Molinas Cabrera, "Global tracking passivity-based PI control for power converters: An application to the boost and modular multilevel converters," In 2014 IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), pp. 1359-1365. IEEE, 2014. [DOI:10.1109/ISIE.2014.6864812]
25. [25] Gilbert Bergna, Alejandro Garcés, Erik Berne, Philippe Egrot, Amir Arzandé, Jean-Claude Vannier, and Marta Molinas, "A generalized power control approach in abc frame for modular multilevel converter hvdc links based on mathematical optimization," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 29, no. 1, pp. 386-394, 2013. [DOI:10.1109/TPWRD.2013.2279300]
26. [26] Hans Bärnklau, Albrecht Gensior, and Joachim Rudolph, "A model-based control scheme for modular multilevel converters," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 60, no. 12, pp. 5359-5375, 2012. [DOI:10.1109/TIE.2012.2236997]
27. [27] Lennart Harnefors, Antonios Antonopoulos, Kalle Ilves, and Hans-Peter Nee, "Global asymptotic stability of current-controlled modular multilevel converters," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 30, no. 1, pp. 249-258, 2014. [DOI:10.1109/TPEL.2014.2298560]
28. [28] Shunfeng Yang, Peng Wang, and Yi Tang, "Feedback linearization-based current control strategy for modular multilevel converters," IEEE Transactions on Power Electronics 33, no. 1, pp. 161-174, 2017. [DOI:10.1109/TPEL.2017.2662062]
29. [29] Zheng Li, Quanrui Hao, Feng Gao, Linlin Wu, and Minyuan Guan, "Nonlinear decoupling control of two-terminal MMC-HVDC based on feedback linearization." IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 34, no. 1, pp. 376-386, 2019. [DOI:10.1109/TPWRD.2018.2883761]
30. [30] Mohammadali Ahmadijokani, Majid Mehrasa, Mohammad Sleiman, Mohammad Sharifzadeh, Abdolreza Sheikholeslami, and Kamal Al-Haddad, "A back-stepping control method for modular multilevel converters," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 68, no. 1, pp. 443-453, 2021. [DOI:10.1109/TIE.2019.2962455]
31. [31] Yu Jin, Qian Xiao, Hongjie Jia, Yunfei Mu, Yanchao Ji, Remus Teodorescu, and Tomislav Dragicevic, "A dual-Layer back-stepping control method for Lyapunov stability in modular multilevel converter based STATCOM," IEEE Transactions on Industrial Electronics, [DOI:10.1109/TIE.2021.3063973]
32. [32] Majid Mehrasa, Edris Pouresmaeil, Shamsodin Taheri, Ionel Vechiu, and Joao P. S. Catalao, "Novel control strategy for modular multilevel converters based on differential flatness theory," IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 6, no. 2, pp. 888-897, 2018. [DOI:10.1109/JESTPE.2017.2766047]
33. [33] Guacira Costa de Oliveira, Gilney Damm, Renato Machado Monaro, Luis F. N. Lourenco, Miguel Jimenez Carrizosa, and Francoise Lamnabhi-Lagarrigue, "Nonlinear control for modular multilevel converters with enhanced stability region and arbitrary closed loop dynamics," International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 126, pp. 106590, 2021. [DOI:10.1016/j.ijepes.2020.106590]
34. [34] Reza Janbazi Ghadi, Majid Mehrasa, M. Ebrahimi Adabi, and Seddik Bacha, "Lyapunov theory-based control strategy for multi-terminal MMC-HVDC systems," International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 129, pp. 106778, [DOI:10.1016/j.ijepes.2021.106778]
35. [35] Majid Mehrasa, Edris Pouresmaeil, Sasan Zabihi, and João PS Catalão, "Dynamic model, control and stability analysis of MMC in HVDC transmission systems," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 32, no. 3, pp. 1471-1482, 2016. [DOI:10.1109/TPWRD.2016.2604295]
36. [36] Mohsen Vatani, Morten Hovd, and Maryam Saeedifard, "Control of the modular multilevel converter based on a discrete-time bilinear model using the sum of squares decomposition method," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 30, no. 5, pp. 2179-2188, 2015. [DOI:10.1109/TPWRD.2015.2412151]
37. [37] Baljit Riar, "Design and control of modular multilevel converters," PhD diss., ResearchSpace@ Auckland, 2015.
38. [38] Feyzullah Ertürk, "Investigation of Modular Multilevel Converter Control Methods." Diss. Middle East Technical University, 2015.
39. [39] Wim van der Merwe, Peter Hokayem, and Lidia Stepanova, "Analysis of the N-Cell single phase MMC natural balancing mechanism." IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 2, no. 4, pp. 1149-1158, 2014. [DOI:10.1109/JESTPE.2014.2346137]
40. [40] Wim van der Merve, "Natural balancing of the 2-cell modular multilevel converter," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 50, no. 60, pp. 4028-4035, 2014. [DOI:10.1109/TIA.2014.2322142]
41. [41] Hassan Khalil, "Nonlinear Systems," Prentice Hall, 2002, third edition.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله کنترل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Control

Designed & Developed by : Yektaweb