دوره 12، شماره 2 - ( مجله کنترل، جلد 12، شماره 2، تابستان 1397 )                   جلد 12 شماره 2,1397 صفحات 66-53 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Moayedirad H, Shamsi Nejad M A. Reduction in Number of Switching Elements of the Inverter Unit for the Proposed Dual Stator Winding Squirrel-Cage Induction Motor Speed Control Drive. JoC 2018; 12 (2) :53-66
URL: http://joc.kntu.ac.ir/article-1-441-fa.html
مویدی راد حجت، شمسی نژاد محمد علی. کاهش تعداد عناصر کلیدزنی در واحد اینورتر درایو کنترل سرعت پیشنهادی موتور القایی قفس سنجابی دو سیم پیچه. مجله کنترل. 1397; 12 (2) :53-66

URL: http://joc.kntu.ac.ir/article-1-441-fa.html


1- دانشگاه بیرجند
چکیده:   (7039 مشاهده)

موتور القایی با تحریک دوگانه، یک موتور القایی قفس سنجابی بدون جاروبک است که دو سیم پیچ سه فاز متعادل مجزا با تعداد قطب نابرابر داشته و به طور معمول توسط دو اینورتر سه فاز مجزا تغذیه می شوند. کنترل برداری مستقیم، یک روش کنترلی مناسب برای کنترل درایو موتور القایی قفس سنجابی با تحریک دوگانه است. تخمین شار روتور در این روش کنترلی برای سرعت های پایین مشکل است. در این مقاله یک روش کنترل برداری مستقیم مبتنی بر جبران کننده ی شار روتور پیشنهاد می شود که دستاورد این روش کنترلی، حفظ کارکرد استاندارد درایو این موتور در سرعت های پایین است که کاهش تلفات توان واحد اینورتر را نسبت به روش های کنترلی مرسوم در پی دارد. شار روتور در روش کنترلی پیشنهادی توسط یک کنترلر تناسبی- انتگرالی جبران می شود. ماهیت روش کنترلی پیشنهادی بر اساس کنترل مجزای شار روتور و گشتاور الکترومغناطیسی به ترتیب در راستای محورهای مستقیم (d) و متعامد (q) است و جبران سازی شار روتور از طریق اصلاح شار مرجع روتور انجام می شود. همچنین در این مقاله برای اولین بار تعداد عناصر کلیدزنی واحد اینورتر در درایو پیشنهادی این موتور، از طریق استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت پنج ستونه و نه سوئیچه، کاهش می یابد. دستاوردهای به کار بردن این ساختارهای پیشنهادی در درایو این موتور، کاهش هزینه ی واحد اینورتر و نیز کاهش تلفات توان واحد اینورتر می باشند.

متن کامل [PDF 802 kb]   (5097 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/10/26 | پذیرش: 1396/12/4 | انتشار: 1397/7/11

فهرست منابع
1. [1] Singh. G. K., 2002, "Multi-Phase Induction Machine Drive Research—A Survey", ElectricPower Systems Research, vol. 61, no. 2, pp. 139–147. [DOI:10.1016/S0378-7796(02)00007-X]
2. [2] خسروجردی. م. ج. ورضایی. ح.، 1391، "یک رویکرد فعال جهت طراحی سیستم کنترل تحمل پذیر خطا مبتنی بر مدل برای موتورهای القایی سه فاز"، مجله کنترل، سال 6، شماره 2 ، صفحه-ی 15-9.
3. [3] Abdi. E., McMahon. R. A., Tatlow. M. R., and Tavner. P. J., 2013, "Design and Performance Analysis of a 6 MW Medium-Speed Brushless DFIG", In 2nd IET Renewable Power Generation Conference, pp. 1-4. [DOI:10.1049/cp.2013.1850]
4. [4] Roberts. P. C., 2005, "A Study of Brushless Doubly-Fed (Induction) Machines", PhD dissertation, University of Cambridge.
5. [5] Lipo T. A. and Mu-oz A. R., 2000, "Dual Stator Winding Induction Machine Drive", IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 36, no. 5, pp. 1369–1379. [DOI:10.1109/28.871286]
6. [6] Guerrero. J. M. and Ojo. O., 2009, "Total Airgap Flux Minimization in Dual Stator Winding Induction Machines", IEEE Trans. Power Electron., vol. 24, no. 3, pp. 787-795. [DOI:10.1109/TPEL.2008.2012111]
7. [7] Ichikawa. M., Koga. K., Sonoda T., and Ueda. R., 1992, "Stability Analysis in Induction Motor Driven by V/f Controlled General Purpose Inverter", IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 82,no. 2, pp. 472-481.
8. [8] Bojoi. R., Farina. F., Griva, G., and Profumo. F., 2005, "Direct Torque Control for Dual Three-phase Induction Motor Drives", IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 41, no. 6, pp. 1627–1636. [DOI:10.1109/TIA.2005.858281]
9. [9] Pienkowski. K., 2012, "Analysis and control of Dual Stator Winding Induction Motor", Archives of Electrical Engineering, vol. 61, no. 3, pp. 421-438. [DOI:10.2478/v10171-012-0033-z]
10. [10] Basak. S.and Chakraborty. C., 2015, "Dual Stator Winding Induction Machine: Problems, Progress and Future Scope", IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 62, no. 7, pp. 4641–4652. [DOI:10.1109/TIE.2015.2409800]
11. [11] Ojo. O., Sastry. J., and Wu. Z., 2007, "High-Performance Control of a Dual Stator Winding DCPower Induction Generator", IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 43, no. 2, pp. 582–592. [DOI:10.1109/TIA.2006.890020]
12. [12] Ojo. O. and Wu. Z. 2007, "Speed control of a dual stator winding induction machine", In Proc. IEEE APEC, pp. 229–235. [DOI:10.1109/APEX.2007.357519]
13. [13] Fredj. M. B., Khlifi. M. L., Rehaoulia. H., and Slimene. M. B., 2013, "Indirect Field-Oriented Control for Dual Stator Induction Motor Drive", Systems, Signals & Devices (SSD), 10th International Multi-Conference on.
14. [14] مویدی¬راد. ح.، فرشاد. م. و شمسی¬نژاد. م. ¬ع.، 1390، "ارائه شیوه¬ای جدید برای کنترل عصبی سرعت موتور القایی: مقاوم در قبال تغییرات مقاومت¬های استاتور و روتور و مناسب برای هر دو محدوده¬ی سرعت¬های خیلی کم و زیاد"، مجله¬ی مهندسی برق و کامپیوتر ایران، سال 9، شماره 2، صفحه¬ی 113- 107.
15. [15] مویدی¬راد. ح.، فرشاد. م. و شمسی¬نژاد. م. ¬ع.، 1390، "بهبود پروفایل سرعت در درایو کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از ایده¬ای جدید در تولید پالس¬های کلیدزنی مبتنی بر شبکه¬های عصبی مصنوعی"، مجله¬ی سیستم¬های هوشمند در مهندسی برق، دانشگاه اصفهان، سال 2، شماره 4، صفحه¬ی 46- 35.
16. [16] مویدی¬راد. ح.، شمسی¬نژاد. م. ¬ع. و فرشاد. م.، 1391، "بهبود عملکرد درایو کنترل سرعت موتور القایی در محدوده¬ی سرعت-های پایین و بالا با جبران¬ساز شار روتور"، مجله¬ی انجمن مهندسین برق و الکترونيک ايران، سال 9، شماره 2 صفحه¬ی 64-59
17. [17] Holmes. D. G., McGrath. B. P., and Parker. S. G., 2012, "Current Regulation Strategies for Vector-Controlled Induction Motor Drives", IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 59, no.10, pp. 3680–3689. [DOI:10.1109/TIE.2011.2165455]
18. [18] Joshi. B. M., Chandorkar. M. C., 2014, "Vector Control of Two-motor Single-inverter Induction Machine Drives", Electric Power Components and Systems, vol. 42, no. 11, pp. 1158–1171. [DOI:10.1080/15325008.2014.921949]
19. [19] D. B. Lawson and R. D. Lorenz, 1990, "A Simplified Approach to Continuous On-Line Tuning of Field Oriented Induction Motor Drives", IEEE Transactions On Industrial Applications, vol. 26, no. 3, pp. 420–424. [DOI:10.1109/28.55972]
20. [20] M. P. Kazmierkowski, 1991, "A Novel Vector Control Scheme for Transistor PWM Inverter-Fed InductionMotor Drive", IEEE Transactions On Industrial Applications, vol. 38, no.1, pp. 41-47.
21. [21] Chang. L., Doraiswami. R., and Kojabadi. H. M., 2005, "A MRAS-BasedAdaptive Pseudoreduced-Order Flux Observer for Sensorless InductionMotor Drives," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 20, no.4, pp. 930-176. [DOI:10.1109/TPEL.2005.850969]
22. [22] Dey. A., Chandra. D., Dwivedi. B., and Singh. B., 2009, "Vector Control of Three-Phase Induction Motor Using Artificial Intelligent Technique", ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 4, no. 4, pp. 57-67.
23. [23] Dujic. D., Jones. M., Levi. E., Vukosavic. S. N., and Wright. P., 2008, "Five-Leg Inverter PWM Technique for Reduced Switch Count Two-Motor Constant Power Applications", IET Electric Power Applications, vol. 2, no.5, pp.275-287. [DOI:10.1049/iet-epa:20070497]
24. [24] Nozawa. Y., Matsuse. K., Oka. K., 2006, "An Improved Method of Voltage Utility Factor for PWM Control of a Five-Leg Inverter in Two Induction Motor Drives", IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, vol. 1, no. 1, pp. 108-111. [DOI:10.1002/tee.20024]
25. [25] Hew. W. P., Levi. E., Lim. C. S., Rahim. N. A., 2013, "Model Predictive Control of a Two-Motor Drive With Five-Leg-Inverter Supply", IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 60, no. 1, pp. 54–65. [DOI:10.1109/TIE.2012.2186770]
26. [26] Feng. S. and. Mei. Y, 2015, "An Optimized Modulation Method for a Five-Leg-Inverter for Dual Induction Motor Drives", IEEE 18th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC-ECCE Asia), pp. 1524–1529.
27. [27] Dangeam. S. andV. Kinnares, 2014, "Five-Leg Voltage Source Inverter for Driving Two Single-Phase Induction Motors", Electrical Machines and Systems (ICEMS), 17th International Conference on, , pp. 156 – 161.
28. [28] Liu. C., Wu. B., Wang. J., Xu. D., and Zargari. N. R., 2009, "A Novel Three-Phase Three-Leg AC/AC Converter Using Nine IGBTs", IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 24, no. 5, pp. 1151–1160. [DOI:10.1109/TPEL.2008.2004038]
29. [29] Blaabjerg. F., Loh. P. C., and Qin. Z., 2015, "Application Criteria for Nine-Switch Power Conversion Systems with Improved Thermal Performance", IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 30, no. 8, pp. 4608–4620. [DOI:10.1109/TPEL.2014.2360629]
30. [30] Matsuse. K., and Oka. K., 2007, "A Nine-switch Inverter for Driving Two AC Motors Independently", IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, vol. 2, no. 1, pp. 94-96. [DOI:10.1002/tee.20102]
31. [31] Azizi. M., Beiranvand. R., and Mohamadian. M., 2016, "A New Family of Multi-Input Converters Based on Three Switches Leg", IEEE Transactions On Industrial Applications, vol. 63, no.11, pp. 6812 – 6822.
32. [32] Ojo. O. andWu. Z., 2008, "Modeling of a Dual-Stator-Winding Induction Machine Including the Effect of Main Flux Linkage Magnetic Saturation", IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 44, no. 4, pp. 1099–1107. [DOI:10.1109/TIA.2008.926058]
33. [33] Hu. J. and Wu. B., 1998, "New Integration Algorithms for Estimating Motor Flux over a Wide Speed Range", IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 13, no. 5, pp.969-976. [DOI:10.1109/63.712323]
34. [34] Bose. Bimal. K., Modern Power Electronics and AC Drives, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2002.
35. [35] Martin. J. P., Pierfederici. S., F. Meibody-Tabar, and Shamsi-Nejad. M. A., 2007, "Study of an Hybrid Current Controller Suitable for DC–DC or DC–AC Applications", IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 22, no.6, pp. 2176 – 2186. [DOI:10.1109/TPEL.2007.909186]
36. [36] ابجدی. ر.، جلال. س. م.، سلطانی. ج. وفاطمی. ر.، 1392، "کنترل مستقیم گشتاور و شار یک موتور شش فاز القایی نامتقارن، تغذیه شده با اینورترهای سه سطحی SVPWM با بکارگیری طبقه¬بندی عصبی"، مجله¬ی کنترل، صفحه¬ی 15-9، سال 7، شماره 3.
37. [37] Lipo. Thomas. A. and Novotny. D. W., "Vector Control and Dynamics of AC Drives", Oxford University Press, 1997.
38. [38] Khanniche. M. S., Igic. P., Towers. S. M., Mawby. P. A., and Zhou. Z., 2005, "Power Loss Calculation and Thermal Modelling for a Three Phase Inverter Drive System", Journal Electrical Systems, vol. 1, no.4, pp. 33-46.
39. [39] Ceballos. S., Jaen. C., Osorno. D., Pou. J., and Zaragoza. J., 2011, "Power Losses Calculation Methodology to Evaluate Inverter Efficiency in Electrical Vehicles", 7th International Conference-Workshop Compatibility and Power Electronics (CPE), pp. 404-408.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله کنترل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Control

Designed & Developed by : Yektaweb