دوره 12، شماره 1 - ( مجله کنترل، جلد 12، شماره 1، بهار 1397 )                   جلد 12 شماره 1,1397 صفحات 24-13 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gholami H, Binazadeh T. Finite time Controller Design for Time-Delay One-sided Lipschitz Systems. JoC. 2018; 12 (1) :13-24
URL: http://joc.kntu.ac.ir/article-1-445-fa.html
غلامی هادی، بینازاده طاهره. طراحی کنترل کننده زمان محدود برای سیستم های لیپ شیتز یک طرفه تأخیری. مجله کنترل. 1397; 12 (1) :24-13

URL: http://joc.kntu.ac.ir/article-1-445-fa.html


1- دانشگاه صنعتی شیراز
چکیده:   (14860 مشاهده)

در این مقاله سیستم‌ها‌ی دینامیکی با توابع غیرخطی لیپ شیتز یک طرفه در حضور تأخیر زمانی و ترم های نامعلوم ناشی از عدم قطعیت‌های مدل و اغتشاشات خارجی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. شرط لیپ شیتز یک طرفه نسبت به شرط متداول و مرسوم لیپ شیتز محافظه کاری کمتری داشته و دسته وسیع تری از توابع غیر خطی را شامل می شود. هدف از این مقاله، طراحی کنترل کننده فیدبک حالت برای سیستم مذکور است به نحوی که پایداری مقاوم و زمان محدود متغیر‌های حالت سیستم حلقه بسته تضمین شود. برای این منظور، بر‌اساس رویکرد لیاپانوفی در آنالیز پایداری سیستم های تأخیری، تابعک لیاپانوف-کراسوفسکی مناسب برای سیستم تأخیری مذکور، انتخاب گردیده و شرایط کافی جهت پایدارسازی زمان محدود مقاوم بر اساس نامساوی‌های  ماتریسی خطی بیان شده است. همچنین از حل نامساوی های ماتریسی استخراج شده، بهره فیدبک حالت محاسبه گردیده است. در پایان نیز مثالهای عددی و شبیه سازی هایی برای نشان دادن کارایی روش پیشنهادی ارائه شده است. همچنین نشان داده شده است که قضیه ارائه شده در این مقاله دارای محافظه کاری کمتری بوده و محدوده عملکردی وسیعتری را شامل می‌شود.

متن کامل [PDF 781 kb]   (3304 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/10/28 | پذیرش: 1396/8/5 | انتشار: 1396/12/7

فهرست منابع
1. M. Rehan, K.-S. Hong, and S. S. Ge, "Stabilization and tracking control for a class of nonlinear systems," Nonlinear Analysis: Real World Applications, vol. 12, no. 3, pp. 1786-1796, 2011. [DOI:10.1016/j.nonrwa.2010.11.011]
2. A. Zemouche, and M. Boutayeb, "On LMI conditions to design observers for Lipschitz nonlinear systems," Automatica, vol. 49, no. 2, pp. 585-591, 2013. [DOI:10.1016/j.automatica.2012.11.029]
3. H. K. Khalil, Nonlinear control: Prentice Hall, 2014.
4. S. Tong, B. Huo, and Y. Li, "Observer-based adaptive decentralized fuzzy fault-tolerant control of nonlinear large-scale systems with actuator failures," IEEE Transactions on Fuzzy Systems, vol. 22, no. 1, pp. 1-15, 2014. [DOI:10.1109/TFUZZ.2013.2241770]
5. W. Zhang, H.-S. Su, Y. Liang, and Z.-Z. Han, "Non-linear observer design for one-sided Lipschitz systems: an linear matrix inequality approach," IET control theory & applications, vol. 6, no. 9, pp. 1297-1303, 2012. [DOI:10.1049/iet-cta.2011.0386]
6. M. C. Nguyen, and H. Trinh, "Observer Design for One-Sided Lipschitz Discrete-Time Systems Subject to Delays and Unknown Inputs," SIAM Journal on Control and Optimization, vol. 54, no. 3, pp. 1585-1601, 2016. [DOI:10.1137/15M1030182]
7. J. Huang, W. Zhang, M. Shi, L. Chen, and L. Yu, "H∞ observer design for singular one-sided Lur'e differential inclusion system," Journal of the Franklin Institute, vol. 354, no. 8, pp. 3305-3321, 2017. [DOI:10.1016/j.jfranklin.2017.02.030]
8. L. Li, Y. Yang, Y. Zhang, and S. X. Ding, "Fault estimation of one-sided Lipschitz and quasi-one-sided Lipschitz systems." pp. 2574-2579.
9. S. Xia, S. Ma, Z. Cai, and Z. Zhang, "Stochastic observer design for Markovian jump one-sided Lipschitz systems with partly unknown transition rates." pp. 1139-1144.
10. J. Wang, F. Wang, Z. Zhang, S. Li, and J. Rodríguez, "Design and Implementation of Disturbance Compensation-Based Enhanced Robust Finite Control Set Predictive Torque Control for Induction Motor Systems," IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 13, no. 5, pp. 2645-2656, 2017. [DOI:10.1109/TII.2017.2679283]
11. Q. Meng, and Y. Shen, "Finite-time H∞ control for linear continuous system with norm-bounded disturbance," Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, vol. 14, no. 4, pp. 1043-1049, 2009. [DOI:10.1016/j.cnsns.2008.03.010]
12. C. Martín, M. R. Arahal, F. Barrero, and M. J. Durán, "Five-phase induction motor rotor current observer for finite control set model predictive control of stator current," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 63, no. 7, pp. 4527-4538, 2016. [DOI:10.1109/TIE.2016.2536578]
13. F. Amato, M. Ariola, and P. Dorato, "Finite-time control of linear systems subject to parametric uncertainties and disturbances," Automatica, vol. 37, no. 9, pp. 1459-1463, 2001. [DOI:10.1016/S0005-1098(01)00087-5]
14. H. Chenarani, and T. Binazadeh, "Flexible structure control of unmatched uncertain nonlinear systems via passivity-based sliding mode technique," Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering, vol. 41, no. 1, pp. 1-11, 2017. [DOI:10.1007/s40998-017-0012-x]
15. Q. Guo, J. Yin, T. Yu, and D. Jiang, "Saturated Adaptive Control of Electrohydraulic Actuator with Parametric Uncertainty and Load Disturbance," IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017. [DOI:10.1109/TIE.2017.2694352]
16. T. Binazadeh, and M. Shafiei, "A novel approach in the finite-time controller design," Systems Science & Control Engineering: An Open Access Journal, vol. 2, no. 1, pp. 119-124, 2014. [DOI:10.1080/21642583.2014.883946]
17. A. Abooee, M. Moravej-Khorasani, and M. Haeri, "Global Finite Time Stabilization of a Class of Uncertain MIMO Nonlinear Systems," Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, vol. 138, no. 2, pp. 021007, 2016. [DOI:10.1115/1.4032065]
18. T. Binazadeh, "Finite-time tracker design for uncertain nonlinear fractional-order systems," Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, vol. 11, no. 4, pp. 041028, 2016. [DOI:10.1115/1.4033606]
19. W. Xiang, and J. Xiao, "H∞ finite-time control for switched nonlinear discrete-time systems with norm-bounded disturbance," Journal of the Franklin Institute, vol. 348, no. 2, pp. 331-352, 2011. [DOI:10.1016/j.jfranklin.2010.12.001]
20. Y. Cao, W. Ren, D. W. Casbeer, and C. Schumacher, "Finite-time connectivity-preserving consensus of networked nonlinear agents with unknown Lipschitz terms," IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 61, no. 6, pp. 1700-1705, 2016. [DOI:10.1109/TAC.2015.2479926]
21. H. Gholami, and T. Binazadeh, "Design finite-time output feedback controller for nonlinear discrete-time systems with time-delay and exogenous disturbances," Systems Science & Control Engineering, vol. 6, no. 1, pp. 20-27, 2018. [DOI:10.1080/21642583.2018.1428696]
22. Y. Huang, S. Fu, and Y. Shen, "Finite-time H∞ control for one-sided Lipschitz systems with auxiliary matrices," Neurocomputing, vol. 194, pp. 207-217, 2016. [DOI:10.1016/j.neucom.2016.01.080]
23. M. Benallouch, M. Boutayeb, and H. Trinh, "H_∞ Observer-Based Control for Discrete-Time One-Sided Lipschitz Systems with Unknown Inputs," SIAM Journal on Control and Optimization, vol. 52, no. 6, pp. 3751-3775, 2014. [DOI:10.1137/130915273]
24. م. ا. اسدی‌نیا, and ط. بینازاده, "Stabilization of Time Varying Delay Singular Systems Subject to Actuator Saturation," مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز, vol. 47, no. 3, pp. 843-855, 2017.
25. Y. Chen, and W. X. Zheng, "Stability analysis of time-delay neural networks subject to stochastic perturbations," IEEE Transactions on Cybernetics, vol. 43, no. 6, pp. 2122-2134, 2013. [DOI:10.1109/TCYB.2013.2240451]
26. Y. Chen, and W. X. Zheng, "Stability and $ L_ {2} $ performance analysis of stochastic delayed neural networks," IEEE transactions on neural networks, vol. 22, no. 10, pp. 1662-1668, 2011. [DOI:10.1109/TNN.2011.2163319]
27. X. Wang, G. Zong, and H. Sun, "Asynchronous finite-time dynamic output feedback control for switched time-delay systems with non-linear disturbances," IET Control Theory & Applications, vol. 10, no. 10, pp. 1142-1150, 2016. [DOI:10.1049/iet-cta.2015.0577]
28. J. Song, and S. He, "Finite-time robust passive control for a class of uncertain Lipschitz nonlinear systems with time-delays," Neurocomputing, vol. 159, pp. 275-281, 2015. [DOI:10.1016/j.neucom.2015.01.038]
29. S. B. Stojanovic, D. L. Debeljkovic, and D. S. Antic, "Robust Finite‐Time Stability and Stabilization of Linear Uncertain Time‐Delay Systems," Asian Journal of Control, vol. 15, no. 5, pp. 1548-1554, 2013. [DOI:10.1002/asjc.689]
30. J. Cheng, H. Zhu, S. Zhong, Y. Zhang, and Y. Li, "Finite-time H∞ control for a class of discrete-time Markovian jump systems with partly unknown time-varying transition probabilities subject to average dwell time switching," International Journal of Systems Science, vol. 46, no. 6, pp. 1080-1093, 2015. [DOI:10.1080/00207721.2013.808716]
31. G. Zong, R. Wang, W. Zheng, and L. Hou, "Finite‐time H∞ control for discrete‐time switched nonlinear systems with time delay," International Journal of Robust and Nonlinear Control, vol. 25, no. 6, pp. 914-936, 2015. [DOI:10.1002/rnc.3121]
32. M. C. Nguyen, and H. Trinh, "Reduced-order observer design for one-sided Lipschitz time-delay systems subject to unknown inputs," IET Control Theory & Applications, vol. 10, no. 10, pp. 1097-1105, 2016. [DOI:10.1049/iet-cta.2015.1173]
33. M. C. Nguyen, and H. Trinh, "Unknown input observer design for one-sided Lipschitz discrete-time systems subject to time-delay," Applied Mathematics and Computation, vol. 286, pp. 57-71, 2016. [DOI:10.1016/j.amc.2016.04.003]
34. Y. Dong, W. Liu, and S. Liang, "Nonlinear observer design for one‐sided Lipschitz systems with time‐varying delay and uncertainties," International Journal of Robust and Nonlinear Control, vol. 27, no. 11, pp. 1974-1998, 2017. [DOI:10.1002/rnc.3648]
35. H. K. Khalil, "Nonlinear systems, 3rd," New Jewsey, Prentice Hall, vol. 9, 2002.
36. J. Song, and S. He, "Robust finite-time H∞ control for one-sided Lipschitz nonlinear systems via state feedback and output feedback," Journal of the Franklin Institute, vol. 352, no. 8, pp. 3250-3266, 2015. [DOI:10.1016/j.jfranklin.2014.12.010]
37. R. Wu, W. Zhang, F. Song, Z. Wu, and W. Guo, "Observer-based stabilization of one-sided Lipschitz systems with application to flexible link manipulator," Advances in Mechanical Engineering, vol. 7, no. 12, pp. 1687814015619555, 2015. [DOI:10.1177/1687814015619555]
38. R. P. Agarwal, R. P. Agarwal, and V. Lakshmikantham, Uniqueness and nonuniqueness criteria for ordinary differential equations: World Scientific, 1993. [DOI:10.1142/1988]
39. M. Lacey, E. Sawyer, and I. Uriarte-Tuero, "A characterization of two weight norm inequalities for maximal singular integrals with one doubling measure," Analysis & PDE, vol. 5, no. 1, pp. 1-60, 2012. [DOI:10.2140/apde.2012.5.1]
40. J. Song, and S. He, "Finite-time H∞ control for quasi-one-sided Lipschitz nonlinear systems," Neurocomputing, vol. 149, pp. 1433-1439, 2015. [DOI:10.1016/j.neucom.2014.08.051]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله کنترل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Control

Designed & Developed by : Yektaweb