You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML مقیاس بندی، مدل‌سازی و کنترل ترافیک یک شبکه ریلی بین‌شهری واقعی با استفاده از جبر بیشینه جمع و کنترل‌کننده پیش‌بین
بیژن معاونی ، مهرشاد شفاعتی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی سیستم هدایت و کنترل پیش‌بین مدل برای ردیابی اهداف زمینی مانورپذیر و فریبنده توسط یک هگزاروتور در فضای سه بعدی
ابوالفضل اسکندرپور، سید محمد مهدی دهقان ، جلال کریمی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML استفاده از تکنیک دو فرکانسی برای افزایش دقت اندازه‌گیری ولتاژهای القایی در مقطع‌نگار القای مغناطیسی و پیاده‌سازی یک سامانه 16 سیم‌پیچه نمونه
محمد رضا یوسفی نجف آبادی ، رضا جعقری، حمید ابریشمی مقدم
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی کنترل‌کننده تناسبی متغیر با زمان برای دست‌یابی به سناریوی زمانی مطلوب خروجی
مهدیه حسینقلی زاده آلاشتی، جعفر حیرانی نوبری
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی و پیاده‌سازی سامانه کنترل برای یک سرومکانیزم DC با دیتر داخلی ایجاد شده توسط چرخه حدی
امیر ایمان‌پور قیه‌باشی، محمدرضا عاروان ، یوسف کوه مسکن
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML تخمین مسیر حرکت توپ پرتابه و کنترل ربات جهت رسیدن به توپ با استفاده از تک دوربین
بهزاد نوبهار، مریم شعاران ، قادر کریمیان خسروشاهی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML آنالیز همگام سازی شبکه های دینامیکی پیچیده با کوپلینگ ترکیبی و کاربرد آن در مدار چوآ
علی کاظمی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML کنترل تطبیقی-فازی پرنده بدون سرنشین جهت حمل بار متغیر با زمان روی مسیر از پیش تعیین شده
وهاب نکوکار ، نیما مهدیان دهکردی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML ارزیابی عملکرد سیستم‌های هشدار چندمتغیره مبتنی بر مدل مارکوف
جعفر طاهری کلانی ، غلامرضا لطیف شبگاهی، مهدی علیاری شوره دلی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML کنترل مقاوم‎ H_∞ ‎فیدبک خروجی سیستم‌ها‌‌ی فازی ‌T-S‌ با استفاده از نامساوی‌های ‌ماتریسی خطی –مبحث تابع لیاپونوف غیریکنوا
علیرضا نصیری، احمد باران زاده، فرزان رشیدی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML بهبود میرایی نوسانات فرکانس ریزشبکه با کاهش مقادیر تاخیر سیستم مخابراتی و اینرسی مجازی
توحید رحیمی ، غلامعلی علیزاده، محسن حسن بابایی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی کنترل‌گر برای مسئله مهار یک سیستم چند عامله با دینامیک‌های غیرخطی یکسان و گراف ارتباطی جهت دار ثابت
آرش جدائی ، جمال صفار اردبیلی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی یک چارچوب توزیع‌شده به‌منظور آرایش‌بندی گروه شناورهای فروتحریک تحت اغتشاش محیطی به‌وسیله کنترل مود لغزشی پایانی
سمانه کویری، دکتر احمدرضا تحسیری، دکتر حمیدرضا تقی راد
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML یادگیری تقویتی چندعاملی مشارکتی در محیط‌های پویا بر اساس انتقال دانش برای مسأله گله‌داری
امین نیک انجام ، منیره عبدوس، ماهنوش مهدوی مقدم
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML افزایش سرعت فرایند یادگیری DQN با مکانیزم آثار شایستگی
سید علی خوشرو، سید حسین خواسته
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML مقایسه عملکرد تخمین‌گرهای تصادفی با رؤیت‌گر حفظ تقارن برای تعیین وضیعت نانوماهواره با تک حسگر مغناطیس‌سنج
ساناز سبزواری، احمدرضا ولی ، محمدرضا عاروان، سیدمحمدمهدی دهقان، محمدحسین فردوسی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML سیستم عمل از دور دوطرفه درحضور نیروهای تماسی غیرمنفعل و عیب عملگرها
رباب ابراهیمی باویلی، احمد اکبری ، رضا محبوبی اسفنجانی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML ردیابی شی متحرک در ویدیو با استفاده از الگوریتم بهینه‎سازی ازدحام ذرات به صورت فازی
مهرداد روحانی، حسن فرسی ، سید حمید ظهیری ممقانی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML اجماع خروجی مشارکتی مقاوم برای سیستم‌های چند عاملی ناهمگن پیوسته با استفاده از روش یادگیری تقویتی IRL
امیر پرویز ولدبیگی، علی خاکی صدیق ، فرانک لوییس، علی معرفیان پور
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML کنترل سرعت و کاهش ریپل گشتاور موتور سویچ‌رلوکتانس مبتنی بر کنترل‌کننده بهینه مد لغزشی و ساختار آبشاری
محمد جواد شکاری، محمد فرخی ، داوود عرب خابوری
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML کنترل مقاوم زمان بندی بهره سیستمهای خطی متغیر با پارامتر با پارامترهای زمان بندی نامعین در حضور عدم قطعیت های نامتغیر با زمان
حسین اسراری، ایمان محمدزمان ، فیروز اللهوردی زاده
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML ردیابی چندهدفی چندسنسوری غیرمتمرکز و همکارانه با اندازه‌گیری غیرهمزمان سمت
ریحانه کاردهی مقدم ، علیرضا جلالی پور
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML مدل‌سازی چندگانه کسری مکان عمودی پلاسما در توکامک دماوند
حسین رسولی ، علیرضا فاتحی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تخمین غیرخطی مقید ضریب اصطکاک جاده و لغزش چرخ برای کنترل سیستم ترمز ضدقفل
مسعود عزیزی، مهدی میرزایی ، طه فلاحتی نوده، صدرا رفعت نیا
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی کنترل‌کننده مقاوم ∞_H بر پایه رؤیتگر دینامیکی توسعه‌یافته برای سیستم‌های تکین نامعین در حضور اغتشاش
سیدمحسن سعیدجلالی، علی اکبرزاده کلات
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML یک الگوریتم مسیریابی چندپخشی با مدیریت بار بر اساس منطق فازی با قابلیت اطمینان بالا برای شبکه های روی تراشه با همبندی مش دوبعدی و سه بعدی
محمد علائی، فهیمه یزدان پناه
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML ردیابی مقاوم آرایش متغیر با زمان برای سیستم چند عاملی خطی با در نظر گرفتن اغتشاش خارجی و رویکرد نامساوی ماتریسی خطی
سعید خان کلانتری، ایمان ایزدی ، فرید شیخ الاسلام
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML زمان‌بندی وظایف با استفاده از الگوریتم ترکیبی PSO-IWD در محیط‌های محاسبات ابری با منابع ناهمگن
علیرضا صادقی حصار، سید رضا کامل طباخ ، محبوبه هوشمند
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML استفاده از رویکرد چند وظیفه‌ای به منظور انتخاب کانال و ویژگی مستقل از فرد برای طبقه‌بندی احساسات از روی سیگنال EEG
الهام کلهر، بهزاد بختیاری
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML مدل‌سازی عملکرد سیستم دفاعی بدن در بیمار مبتلا به سرطان ملانوما در مرحله اولیه و بررسی آنالیز حساسیت با استفاده از روش ضریب همبستگی درجه جزئی (PRCC)
الناز کلهر، امین نوری ، جلیل توکل افشاری، سارا صبوری راد
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی سیستم کاهش لرزش دست در بیماران مبتلا به پارکینسون با استفاده از کنترل پیش بین
رویا آراسته، جواد صفائی ، مهدی عباسی، عارف افشارفرد
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML طراحی کنترل کننده مدلغزشی ترمینال انتگرال تطبیقی غیرمتمرکز برای سیستم های مکانیکی متصل خطی درحضور اغتشاش خارجی
بابک رنجبر ، ابوالفضل رنجبر نوعی، بهروز رضایی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML یک روش کنترلی برای مبدل بوست با یک فیلتر ورودی LC مبتنی بر لیاپونف
محمد افکار، مهسا رحمتی خرم‌آبادی، سارا محمودیان بونسی ، دکتر رقیه گوگ‌ساز قوچانی، دکتر سرچ پیرفدریسی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML ساخت، مدل‌سازی و کنترل یک بالگرد آزمایشگاهی مدل TRMS
حبیب مهدی پور، سید سجاد موسی پور ، مهرداد کرامت زاده
چکیده -   متن کامل (DOCX)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله کنترل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Control

Designed & Developed by : Yektaweb