دوره 14، شماره 4 - ( مجله کنترل، جلد 14، شماره 4، زمستان 1399 )                   جلد 14 شماره 4,1399 صفحات 92-81 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Valadbeigi A P, Khaki Sedigh A, Lewis F, Moarefian Poor A. Cooperative Robust H-∞ Output Consensus in Continuous-Time Heterogeneous Multi-Agent Systems Using Integral Reinforcement Learning Method. JoC 2021; 14 (4) :81-92
URL: http://joc.kntu.ac.ir/article-1-726-fa.html
ولدبیگی امیر پرویز، خاکی صدیق علی، لوییس فرانک، معرفیان پور علی. اجماع خروجی مشارکتی مقاوم ∞-H برای سیستم های چند عاملی ناهمگن پیوسته با استفاده از روش یادگیری تقویتی انتگرالی. مجله کنترل. 1399; 14 (4) :81-92

URL: http://joc.kntu.ac.ir/article-1-726-fa.html


1- گروه کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
2- گروه کنترل،دانشکده مهندسی برق،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی،تهران، ایران
3- گروه کنترل،دانشکده مهندسی برق،دانشگاه تگزاس آرلینگتون،تگزاس، آمریکا
چکیده:   (5347 مشاهده)
این مقاله به مسأله اجماع خروجی مشارکتی[1] مقاوم در سیستم­های چند عاملی ناهمگن پیوسته با گراف ارتباطی جهت­دار می­پردازد. حل استاندارد مسأله اجماع خروجی مشارکتی مقاوم با استفاده از روش - کپی مدل داخلی[2] است، که در این روش دانستن معادلات دینامیکی عوامل و عامل رهبر[3] ضروری است. در این مقاله با استفاده از ایده سیستم کمکی معادل[4] ، یک سیستم کمکی جدید برای حل مسأله به دست می­آید. سپس مسأله اجماع خروجی مشارکتی مقاوم با محدودیت  به صورت یک مسأله کنترل  تبدیل می­شود. با استفاده از روش یادگیری تقویتی انتگرالی (IRL) [5] یک الگوریتم بدون مدل[6] برای حل معادلات جبری ریکاتی مقاوم(RARE) [7] بدون نیاز به مدل عوامل ارائه می­شود. ثابت می­شود که این روش معادلات تنظیم خروجی را نیز برآورده می­سازد. نتایج شبیه سازی توانایی این روش در حل مسأله تنظیم خروجی مشارکتی مقاوم با محدودیت  را نشان می­دهند.
 
[1] Cooperative Output Consensus
[2] P-copy Internal Model
[3] Leader
[4] Equivalent Auxiliary System
[5] Integral Reinforcement Learning
[6] Model-Free
[7] Robust Algebraic Ricatti Equation
متن کامل [PDF 705 kb]   (1109 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/10/18 | پذیرش: 1398/12/25 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/4/25 | انتشار: 1399/11/10

فهرست منابع
1. [1] A. Bidram, F. L. Lewis, and A. Davoudi, "Synchronization of nonlinear heterogeneous cooperative systems using input-output feedback linearization," Automatica, vol. 50, no. 10, pp. 2578-2585, 2014. [DOI:10.1016/j.automatica.2014.08.016]
2. [2] Y. Chen, J. Lü, F. Han, and X. Yu, "On the cluster consensus of discrete-time multi-agent systems," Systems Control Letters, vol. 60, no. 7, pp. 517-523, 2011. [DOI:10.1016/j.sysconle.2011.04.009]
3. [3] Z. Li, M. Z. Chen, and Z. Ding, "Distributed adaptive controllers for cooperative output regulation of heterogeneous agents over directed graphs," Automatica, vol. 68, pp. 179-183, 2016. [DOI:10.1016/j.automatica.2016.01.076]
4. [4] Z. Li and Z. Ding, "Distributed adaptive consensus and output tracking of unknown linear systems on directed graphs," Automatica, vol. 55, pp. 12-18, 2015. [DOI:10.1016/j.automatica.2015.02.033]
5. [5] Z. Li and Z. Duan, "Distributed consensus protocol design for general linear multi-agent systems: a consensus region approach," IET Control Theory & Applications, vol. 8, no. 18, pp. 2145-2161, 2014. [DOI:10.1049/iet-cta.2014.0012]
6. [6] Z. Li, Z. Duan, and F. L. Lewis, "Distributed robust consensus control of multi-agent systems with heterogeneous matching uncertainties," Automatica, vol. 50, no. 3, pp. 883-889, 2014. [DOI:10.1016/j.automatica.2013.12.008]
7. [7] K. Hengster-Movric, F. L. Lewis, and M. Sebek, "Distributed static output-feedback control for state synchronization in networks of identical LTI systems," Automatica, vol. 53, pp. 282-290, 2015/03/01/ 2015. [DOI:10.1016/j.automatica.2014.12.015]
8. [8] Y. Feng, S. Xu, F. L. Lewis, and B. Zhang, "Consensus of heterogeneous first- and second-order multi-agent systems with directed communication topologies," Internationa Journal of Robust Nonlinear Control, vol. 25, no. 3, pp. 362-375, 2015. [DOI:10.1002/rnc.3090]
9. [9] F. A. Yaghmaie, R. Su, F. L. Lewis, and S. Olaru, "Bipartite and cooperative output synchronizations of linear heterogeneous agents " Automatica, vol. 80, no. C, pp. 172-176, 2017. [DOI:10.1016/j.automatica.2017.02.033]
10. [10] Y. Dong and J. Huang, "Cooperative global output regulation for a class of nonlinear multi-agent systems," IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 59, no. 5, pp. 1348-1354, 2013. [DOI:10.1109/TAC.2013.2292723]
11. [11] Y. Su, Y. Hong, and J. Huang, "A general result on the robust cooperative output regulation for linear uncertain multi-agent systems," IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 58, no. 5, pp. 1275-1279, 2012. [DOI:10.1109/TAC.2012.2229837]
12. [12] X. Wang, Y. Hong, J. Huang, and Z.-P. Jiang, "A distributed control approach to a robust output regulation problem for multi-agent linear systems," IEEE Transactions on Automatic control, vol. 55, no. 12, pp. 2891-2895, 2010. [DOI:10.1109/TAC.2010.2076250]
13. [13] Y. Su and J. Huang, "Cooperative global robust output regulation for nonlinear uncertain multi-agent systems in lower triangular form," IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 60, no. 9, pp. 2378-2389, 2015. [DOI:10.1109/TAC.2015.2400713]
14. [14] W. Liu and J. Huang, "Cooperative global robust output regulation for nonlinear output feedback multiagent systems under directed switching networks," IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 62, no. 12, pp. 6339-6352, 2017. [DOI:10.1109/TAC.2017.2712747]
15. [15] W. Liu and J. Huang, "Global Robust Output Regulation for a Class of Nonlinear Systems via Event-Triggered Control," IFAC-PapersOnLine, vol. 50, no. 1, pp. 7566-7571, 2017. [DOI:10.1016/j.ifacol.2017.08.993]
16. [16] Q. Ma, S. Xu, F. L. Lewis, B. Zhang, and Y. Zou, "Cooperative output regulation of singular heterogeneous multiagent systems," IEEE Transactions on cybernetics, vol. 46, no. 6, pp. 1471-1475, 2015. [DOI:10.1109/TCYB.2015.2436971]
17. [17] F. A. Yaghmaie, F. L. Lewis, and R. Su, "Output regulation of linear heterogeneous multi-agent systems via output and state feedback," Automatica, vol. 67, pp. 157-164, 2016. [DOI:10.1016/j.automatica.2016.01.040]
18. [18] A. Al-Tamimi, F. L. Lewis, and M. J. A. Abu-Khalaf, "Model-free Q-learning designs for linear discrete-time zero-sum games with application to H-infinity control," Automatica, vol. 43, no. 3, pp. 473-481, 2007. [DOI:10.1016/j.automatica.2006.09.019]
19. [19] A. P. Valadbeigi, A. K. Sedigh, and F. L. Lewis, "H∞ Static Output-Feedback Control Design for Discrete-Time Systems Using Reinforcement Learning," IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, pp. 1-11, 2019.
20. [20] H. Modares, F. L. Lewis, and Z. Jiang, "Optimal Output-Feedback Control of Unknown Continuous-Time Linear Systems Using Off-policy Reinforcement Learning," IEEE Transactions on Cybernetics, vol. 46, no. 11, pp. 2401-2410, 2016. [DOI:10.1109/TCYB.2015.2477810]
21. [21] H. Modares, F. L. Lewis, and Z. Jiang, "$ {H}_{ {infty }}$Tracking Control of Completely Unknown Continuous-Time Systems via Off-Policy Reinforcement Learning," IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 26, no. 10, pp. 2550-2562, 2015. [DOI:10.1109/TNNLS.2015.2441749]
22. [22] B. Kiumarsi and F. L. Lewis, "Output synchronization of heterogeneous discrete-time systems: A model-free optimal approach," Automatica, vol. 84, pp. 86-94, 2017/10/01/ 2017. [DOI:10.1016/j.automatica.2017.07.004]
23. [23] H. Modares, S. P. Nageshrao, G. A. D. Lopes, R. Babuška, and F. L. Lewis, "Optimal model-free output synchronization of heterogeneous systems using off-policy reinforcement learning," Automatica, vol. 71, pp. 334-341, 2016/09/01/ 2016. [DOI:10.1016/j.automatica.2016.05.017]
24. [24] F. L. Lewis, H. Zhang, K. Hengster-Movric, and A. Das, Cooperative control of multi-agent systems: optimal and adaptive design approaches. Springer Science & Business Media, 2013. [DOI:10.1007/978-1-4471-5574-4]
25. [25] F. Adib Yaghmaie, K. Hengster Movric, F. L. Lewis, R. Su, and M. Sebek, "H∞-output regulation of linear heterogeneous multiagent systems over switching graphs," International Journal of Robust. Nonlinear Control, vol. 28, no. 13, pp. 3852-3870, 2018. [DOI:10.1002/rnc.4108]
26. [26] Q. Jiao, H. Modares, F. L. Lewis, S. Xu, and L. Xie, "Distributed L2-gain output-feedback control of homogeneous and heterogeneous systems," Automatica, vol. 71, pp. 361-368, 2016/09/01/ 2016. [DOI:10.1016/j.automatica.2016.04.025]
27. [27] Y. Su and J. Huang, "Cooperative global robust output regulation for nonlinear uncertain multi-agent systems in lower triangular form," IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 60, no. 9, pp. 2378-2389, 2015. [DOI:10.1109/TAC.2015.2400713]
28. [28] C. Chen, H. Modares, K. Xie, F. L. Lewis, Y. Wan, and S. Xie, "Reinforcement Learning-based Adaptive Optimal Exponential Tracking Control of Linear Systems with Unknown Dynamics," IEEE Transactions on Automatic Control, pp. 1-1, 2019. [DOI:10.1109/TAC.2019.2905215]
29. [29] L. M. Zhu, H. Modares, G. O. Peen, F. L. Lewis, and B. Yue, "Adaptive Suboptimal Output-Feedback Control for Linear Systems Using Integral Reinforcement Learning," IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 23, no. 1, pp. 264-273, 2015. [DOI:10.1109/TCST.2014.2322778]
30. [30] H. Modares, F. L. Lewis, W. Kang, and A. Davoudi, "Optimal Synchronization of Heterogeneous Nonlinear Systems With Unknown Dynamics," IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 63, no. 1, pp. 117-131, 2018. [DOI:10.1109/TAC.2017.2713339]
31. [31] ولدبیگی، امیر پرویز، " طراحی کنترل اجماع تطبیقی مقاوم به نامعینی برای سیستم¬های چند عاملی با توپولوژی ثابت جهت دار" ، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1398.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله کنترل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Control

Designed & Developed by : Yektaweb