برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ردیابی نقطه بیشینه توان در سیستم‌ فتوولتائی دارای نامعینی با رویکردکنترل غیرخطی زمان-متناهی (1044340 مشاهده)
روش طراحی کنترلگر PI برای دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی دارای عدم قطعیت به کمک تجزیه مجموع مربعات (82138 مشاهده)
کنترل سطح آب درام بویلر های نیروگاهی با استفاده از الگوریتم کنترل تطبیقی جدید با در نظر گرفتن کارایی حلقه کنترلی و افزایش طول عمرشیر کنترلی (مطالعه موردی کنترل سطح آب درام IP نیروگاه سیکل ترکیبی قم) (57290 مشاهده)
مدل‌سازی دینامیکی ترکیبی یک ربات دوپا راه رونده چرخه حدی ناقص عملگر و کنترل آن در برابر اغتشاش خارجی ضربه ای (30591 مشاهده)
روشی نوین برای یادگیری تقویتی فازیِ باناظر برای ناوبری ربات (28346 مشاهده)
حل عددی معادلات دیفرانسیلی- جبری به شکل هزنبرگ با استفاده از کنترل مد لغزشی (27846 مشاهده)
ردیابی مقاوم آرایش متغیر با زمان برای سیستم چند عاملی خطی با در نظر گرفتن اغتشاش خارجی و رویکرد نامساوی ماتریسی خطی (27685 مشاهده)
روشی جدید برای استحصال توان بهینه از توربین های بادی: مدل زمانی- مکانی برای مزرعه بادی با استراتژی نروفازی (27021 مشاهده)
کنترل مود لغزشی سیستم های پرش مارکوف همراه با تأخیر متغیر با زمان با ماتریس نرخ احتمال انتقال نیمه معلوم (26542 مشاهده)
کنترل تطبیقی ردیاب دینامیک ربات سیار غیرهولونومیک برپایه رهیافت تقریب توابع متعامد (25752 مشاهده)
طراحی تحلیلی کنترل کننده بهینه ی غیرخطی مقید برای سیستم تعلیق فعال خودرو با درنظر گرفتن محدودیت دینامیک عملگر (25285 مشاهده)
طراحی رویتگر حالت برای سیستم‌های تکه‌ای‌خطی زمان گسسته: رویکرد نامساویهای ماتریسی خطی (24942 مشاهده)
کنترل مد لغزشی مبتنی بر روش تحریک-رویداد در سیستم‌های خطی دارای اغتشاش و نایقینی (24717 مشاهده)
تخمین حالت و انتخاب حسگر توزیع‌یافته در شبکه حسگر بی‌سیم در حضور نویز وابسته به حالت (24630 مشاهده)
کنترل فازی تطبیقی آونگ معکوس دوگانه با استفاده از رویتگر فازی تطبیقی (24468 مشاهده)
کنترل تطبیقی مقاوم برای کلاسی از سیستم‌های غیرخطی همراه با عدم قطعیت: رویکرد کنترل مود لغزشی انتگرالی (24093 مشاهده)
مدل سازی و تحلیل سیستم ترمز هیدرولیکی ضد قفل خودرو (22399 مشاهده)
کنترل فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای کلاسی از سیستم های چند ورودی چند خروجی غیرخطی و غیرقطعی (21841 مشاهده)
طراحی کنترل کننده مد لغزشی ـ تطبیقی برای سیستم کروز کنترل در قطارهای پرسرعت (19491 مشاهده)
کاهش نوسانات عملگرها با استفاده از کنترل تطبیقی در یک تیر با میرایی تحت نیروی تعقیب کننده (18797 مشاهده)
کنترل حالت لغزشی مرتبه بالای سیستمهای غیرخطی با بهره سوییچینگ تطبیقی (18644 مشاهده)
طراحی کنترل کننده بهینه غیرخطی برای حرکت زیردریایی در کانال عمق با استفاده از روش گرادیان نزولی با انتخاب روشمند گام (18453 مشاهده)
مدل‌سازی غیر خطی و طراحی سیستم کنترل PID برای یک مولد بخار استوانه دار (18415 مشاهده)
روشی نوین جهت افزایش مقاومت پیش بین کننده اسمیت در مقابل خطای مدل (18203 مشاهده)
یک رویکرد فعال مبتنی بر تخمین خطا جهت طراحی کنترل‌کننده‌های تحمل‌پذیر خطا (17902 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ردیابی نقطه بیشینه توان در سیستم‌ فتوولتائی دارای نامعینی با رویکردکنترل غیرخطی زمان-متناهی (57199 دریافت)
کنترل سطح آب درام بویلر های نیروگاهی با استفاده از الگوریتم کنترل تطبیقی جدید با در نظر گرفتن کارایی حلقه کنترلی و افزایش طول عمرشیر کنترلی (مطالعه موردی کنترل سطح آب درام IP نیروگاه سیکل ترکیبی قم) (32276 دریافت)
کنترل توربین بادی با ژنراتور القایی دوگانه تغذیه (DFIG) جهت استحصال حداکثر توان قابل جذب (MPPT) (17794 دریافت)
حسگر های گاز: مبانی، کاربرد و صنعت آینده (16432 دریافت)
ربات‌های موازی کابلی: سینماتیک، دینامیک و کنترل (12267 دریافت)
طراحی و کنترل ژنراتور مغناطیس دائم شار محور بدون هسته جهت استحصال بیشترین توان از توربین بادی سرعت متغیر (11574 دریافت)
استخراج ویژگی‌ از داده‌های عمق با استفاده از روش یادگیری عمیق برای کنترلِ باناظر ربات چرخ‌دار (11025 دریافت)
طراحی و ساخت سیستم اندازه‌گیری و کنترل TDS آب در سیستم‌های تصفیه آب اسمز معکوس به روش PID کلاسیک، با توانایی جبران‌سازی اثر دما بر روی اندازه‌گیری (10250 دریافت)
مروری بر امنیت سایبری سیستم‌های کنترل صنعتی (9722 دریافت)
معرفی سیستم فازی شبه چند جمله‌ای تاکاگی-سوگنو-کانگ با کاربرد در شناسایی سیستم و کلاس بندی الگو (9017 دریافت)
ارزیابی میزان درگیری ریوی بیماران کرونایی در تصاویر سی تی اسکن قفسه سینه با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی خود تطبیق چند هدفه (8432 دریافت)
طراحی فیلتر تشخیص خطا برای سیستم های LTI دارای نامعینی با استفاده از حداقل سازی نرم H∞ خطا (8253 دریافت)
شناسایی و مدل‌سازی توربین گاز و بررسی رفتار مدل نسبت به تغییرات فرکانسی شبکه قدرت (7569 دریافت)
تطبیق کوواریانس‌های نویز فیلتر کالمن توسعه یافته در ردیابی هدف از روی سمت به روش بازگشتی غیرمستقیم (7527 دریافت)
طراحی کنترل کننده تحمل پذیر عیب مبتنی برکنترل پیش بین غیرخطی مقاوم جهت جبران عیب محرک ها (7473 دریافت)
طراحی یک رویتگر مود لغزشی جدید برای سیستم های خطی با ورودی ناشناخته و تاخیر زمانی (7324 دریافت)
مروری بر کاربردهای نظریه تخمین، شناسایی و کنترل تصادفی در سیستم‌های صنعتی (7115 دریافت)
طراحی بهینه‌ی چندهدفه‌ی ربات کابلی 6-درجه آزادی با استفاده از معیارهای سینماتیکی (6311 دریافت)
کنترل ازدحام شبکه TCP با استفاده از روش تخصیص طیف محدود: مطالعه مقایسه ای (6184 دریافت)
طراحی کنترل کننده پیش بین مقید بر اساس برنامه ریزی چند پارامتری برای واحد بویلر یک پالایشگاه گاز (5930 دریافت)
کنترل بهینه دسته ای از سیستم های غیرخطی مرتبه کسری با استفاده از سری مودال توسعه یافته و استراتژی برنامه ریزی خطی (5895 دریافت)
روشی نوین برای یادگیری تقویتی فازیِ باناظر برای ناوبری ربات (5637 دریافت)
مروری بر نظریه و کاربردهای سیستم های و کنترل کنندهای هوشمند بازه ای (5575 دریافت)
ارائه روشهایی جدید برای تعیین عمق بیهوشی (5507 دریافت)
روشی جدید جهت محاسبه زاویه تماس قطره با سطوح (5482 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 30183 بازدید)
آرشیو مجله کنترل ( 29457 بازدید)
راهنمای نگارش مقاله ( 23466 بازدید)
جشن ده سالگی مجله کنترل برگزار شد ( 21328 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 21103 بازدید)
هیات تحریریه ( 17715 بازدید)
مقررات ارسال و پذیرش مقاله ( 16169 بازدید)
آدرس و تلفن ( 15932 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 13444 بازدید)
هدف و چشم انداز نشریه ( 8718 بازدید)
اصول اخلاقی نشریه ( 8086 بازدید)
اخذ مجوز دوفصلنامه انگلیسی ( 7391 بازدید)
اسامی داوران ( 5831 بازدید)
فراخوان مقاله کووید ۱۹ ( 4784 بازدید)
مهلت ارسال مقاله برای ویژه نامه کووید ۱۹ تا اول بهمن تمدید شد ( 4385 بازدید)
فرآیند داوری ( 3735 بازدید)
خوش آمدید ( 1744 بازدید)
درگذشت استاد ارجمند جناب آقای دکتر ایرج گودرزنیا خدمت خانواده محترم ایشان و جامعه مهندسی و آموزش عالی کشور تسلیت عرض می‌نمایم. ( 1354 بازدید)
انتصاب استاد فرزانه جناب آقای دکتر حمیدرضا مومنی به عنوان مدیر مسئول مجله کنترل ( 906 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 162 ارسال)
خوش آمدید ( 110 ارسال)
درباره نشریه ( 28 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 27 ارسال)
هیات تحریریه ( 26 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 25 ارسال)
آدرس و تلفن ( 25 ارسال)
آرشیو مجله کنترل ( 19 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 2324 چاپ)
هیات تحریریه ( 2295 چاپ)
مقررات ارسال و پذیرش مقاله ( 1976 چاپ)
درباره نشریه ( 1939 چاپ)
آدرس و تلفن ( 1921 چاپ)
آرشیو مجله کنترل ( 1912 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1819 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 1687 چاپ)
جشن ده سالگی مجله کنترل برگزار شد ( 1417 چاپ)
هدف و چشم انداز نشریه ( 1416 چاپ)
اصول اخلاقی نشریه ( 1249 چاپ)
اسامی داوران ( 1223 چاپ)
اخذ مجوز دوفصلنامه انگلیسی ( 1057 چاپ)
خوش آمدید ( 899 چاپ)
فرآیند داوری ( 767 چاپ)
فراخوان مقاله کووید ۱۹ ( 728 چاپ)
مهلت ارسال مقاله برای ویژه نامه کووید ۱۹ تا اول بهمن تمدید شد ( 726 چاپ)
درگذشت استاد ارجمند جناب آقای دکتر ایرج گودرزنیا خدمت خانواده محترم ایشان و جامعه مهندسی و آموزش عالی کشور تسلیت عرض می‌نمایم. ( 197 چاپ)
انتصاب استاد فرزانه جناب آقای دکتر حمیدرضا مومنی به عنوان مدیر مسئول مجله کنترل ( 132 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله کنترل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Control

Designed & Developed by : Yektaweb