برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ردیابی نقطه بیشینه توان در سیستم‌ فتوولتائی دارای نامعینی با رویکردکنترل غیرخطی زمان-متناهی (1045358 مشاهده)
روش طراحی کنترلگر PI برای دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی دارای عدم قطعیت به کمک تجزیه مجموع مربعات (83083 مشاهده)
کنترل سطح آب درام بویلر های نیروگاهی با استفاده از الگوریتم کنترل تطبیقی جدید با در نظر گرفتن کارایی حلقه کنترلی و افزایش طول عمرشیر کنترلی (مطالعه موردی کنترل سطح آب درام IP نیروگاه سیکل ترکیبی قم) (58274 مشاهده)
مدل‌سازی دینامیکی ترکیبی یک ربات دوپا راه رونده چرخه حدی ناقص عملگر و کنترل آن در برابر اغتشاش خارجی ضربه ای (31358 مشاهده)
روشی نوین برای یادگیری تقویتی فازیِ باناظر برای ناوبری ربات (29099 مشاهده)
حل عددی معادلات دیفرانسیلی- جبری به شکل هزنبرگ با استفاده از کنترل مد لغزشی (28630 مشاهده)
ردیابی مقاوم آرایش متغیر با زمان برای سیستم چند عاملی خطی با در نظر گرفتن اغتشاش خارجی و رویکرد نامساوی ماتریسی خطی (28604 مشاهده)
روشی جدید برای استحصال توان بهینه از توربین های بادی: مدل زمانی- مکانی برای مزرعه بادی با استراتژی نروفازی (27829 مشاهده)
کنترل مود لغزشی سیستم های پرش مارکوف همراه با تأخیر متغیر با زمان با ماتریس نرخ احتمال انتقال نیمه معلوم (27464 مشاهده)
کنترل تطبیقی ردیاب دینامیک ربات سیار غیرهولونومیک برپایه رهیافت تقریب توابع متعامد (26469 مشاهده)
طراحی تحلیلی کنترل کننده بهینه ی غیرخطی مقید برای سیستم تعلیق فعال خودرو با درنظر گرفتن محدودیت دینامیک عملگر (26068 مشاهده)
طراحی رویتگر حالت برای سیستم‌های تکه‌ای‌خطی زمان گسسته: رویکرد نامساویهای ماتریسی خطی (25689 مشاهده)
کنترل مد لغزشی مبتنی بر روش تحریک-رویداد در سیستم‌های خطی دارای اغتشاش و نایقینی (25537 مشاهده)
تخمین حالت و انتخاب حسگر توزیع‌یافته در شبکه حسگر بی‌سیم در حضور نویز وابسته به حالت (25372 مشاهده)
کنترل فازی تطبیقی آونگ معکوس دوگانه با استفاده از رویتگر فازی تطبیقی (25226 مشاهده)
کنترل تطبیقی مقاوم برای کلاسی از سیستم‌های غیرخطی همراه با عدم قطعیت: رویکرد کنترل مود لغزشی انتگرالی (24977 مشاهده)
مدل سازی و تحلیل سیستم ترمز هیدرولیکی ضد قفل خودرو (23136 مشاهده)
کنترل فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای کلاسی از سیستم های چند ورودی چند خروجی غیرخطی و غیرقطعی (22803 مشاهده)
طراحی کنترل کننده مد لغزشی ـ تطبیقی برای سیستم کروز کنترل در قطارهای پرسرعت (20215 مشاهده)
کاهش نوسانات عملگرها با استفاده از کنترل تطبیقی در یک تیر با میرایی تحت نیروی تعقیب کننده (19483 مشاهده)
کنترل حالت لغزشی مرتبه بالای سیستمهای غیرخطی با بهره سوییچینگ تطبیقی (19429 مشاهده)
چارچوب کنترلی زمان-متناهی ترکیبی برای ربات‌‌ اسکلت بیرونی با استفاده از رویکرد کنترل غیرخطی مقاوم-تطبیقی (19286 مشاهده)
طراحی کنترل کننده بهینه غیرخطی برای حرکت زیردریایی در کانال عمق با استفاده از روش گرادیان نزولی با انتخاب روشمند گام (19241 مشاهده)
مدل‌سازی غیر خطی و طراحی سیستم کنترل PID برای یک مولد بخار استوانه دار (19191 مشاهده)
روشی نوین جهت افزایش مقاومت پیش بین کننده اسمیت در مقابل خطای مدل (18868 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ردیابی نقطه بیشینه توان در سیستم‌ فتوولتائی دارای نامعینی با رویکردکنترل غیرخطی زمان-متناهی (57667 دریافت)
کنترل سطح آب درام بویلر های نیروگاهی با استفاده از الگوریتم کنترل تطبیقی جدید با در نظر گرفتن کارایی حلقه کنترلی و افزایش طول عمرشیر کنترلی (مطالعه موردی کنترل سطح آب درام IP نیروگاه سیکل ترکیبی قم) (32647 دریافت)
چارچوب کنترلی زمان-متناهی ترکیبی برای ربات‌‌ اسکلت بیرونی با استفاده از رویکرد کنترل غیرخطی مقاوم-تطبیقی (18567 دریافت)
کنترل توربین بادی با ژنراتور القایی دوگانه تغذیه (DFIG) جهت استحصال حداکثر توان قابل جذب (MPPT) (18457 دریافت)
حسگر های گاز: مبانی، کاربرد و صنعت آینده (17485 دریافت)
ربات‌های موازی کابلی: سینماتیک، دینامیک و کنترل (13368 دریافت)
ارزیابی میزان درگیری ریوی بیماران کرونایی در تصاویر سی تی اسکن قفسه سینه با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی خود تطبیق چند هدفه (12571 دریافت)
طراحی و کنترل ژنراتور مغناطیس دائم شار محور بدون هسته جهت استحصال بیشترین توان از توربین بادی سرعت متغیر (12514 دریافت)
استخراج ویژگی‌ از داده‌های عمق با استفاده از روش یادگیری عمیق برای کنترلِ باناظر ربات چرخ‌دار (11493 دریافت)
طراحی و ساخت سیستم اندازه‌گیری و کنترل TDS آب در سیستم‌های تصفیه آب اسمز معکوس به روش PID کلاسیک، با توانایی جبران‌سازی اثر دما بر روی اندازه‌گیری (11031 دریافت)
مروری بر امنیت سایبری سیستم‌های کنترل صنعتی (11003 دریافت)
معرفی سیستم فازی شبه چند جمله‌ای تاکاگی-سوگنو-کانگ با کاربرد در شناسایی سیستم و کلاس بندی الگو (9665 دریافت)
طراحی فیلتر تشخیص خطا برای سیستم های LTI دارای نامعینی با استفاده از حداقل سازی نرم H∞ خطا (8533 دریافت)
شناسایی و مدل‌سازی توربین گاز و بررسی رفتار مدل نسبت به تغییرات فرکانسی شبکه قدرت (8481 دریافت)
طراحی کنترل کننده تحمل پذیر عیب مبتنی برکنترل پیش بین غیرخطی مقاوم جهت جبران عیب محرک ها (8288 دریافت)
تطبیق کوواریانس‌های نویز فیلتر کالمن توسعه یافته در ردیابی هدف از روی سمت به روش بازگشتی غیرمستقیم (8200 دریافت)
طراحی یک رویتگر مود لغزشی جدید برای سیستم های خطی با ورودی ناشناخته و تاخیر زمانی (7932 دریافت)
مروری بر کاربردهای نظریه تخمین، شناسایی و کنترل تصادفی در سیستم‌های صنعتی (7860 دریافت)
طراحی بهینه‌ی چندهدفه‌ی ربات کابلی 6-درجه آزادی با استفاده از معیارهای سینماتیکی (6988 دریافت)
کنترل ازدحام شبکه TCP با استفاده از روش تخصیص طیف محدود: مطالعه مقایسه ای (6636 دریافت)
طراحی کنترل کننده پیش بین مقید بر اساس برنامه ریزی چند پارامتری برای واحد بویلر یک پالایشگاه گاز (6483 دریافت)
روشی نوین برای یادگیری تقویتی فازیِ باناظر برای ناوبری ربات (6442 دریافت)
کنترل بهینه دسته ای از سیستم های غیرخطی مرتبه کسری با استفاده از سری مودال توسعه یافته و استراتژی برنامه ریزی خطی (6378 دریافت)
ارائه روشهایی جدید برای تعیین عمق بیهوشی (6364 دریافت)
بررسی روش های تنظیم پارامترهای کنترل کننده های پیش بین و راهکارهای نوین تنظیم (6326 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
آرشیو مجله کنترل ( 32417 بازدید)
درباره نشریه ( 31412 بازدید)
راهنمای نگارش مقاله ( 25076 بازدید)
جشن ده سالگی مجله کنترل برگزار شد ( 23722 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 23386 بازدید)
مقررات ارسال و پذیرش مقاله ( 20456 بازدید)
هیات تحریریه ( 19324 بازدید)
آدرس و تلفن ( 17536 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 14517 بازدید)
اسامی داوران ( 11803 بازدید)
اخذ مجوز دوفصلنامه انگلیسی ( 9841 بازدید)
هدف و چشم انداز نشریه ( 9700 بازدید)
اصول اخلاقی نشریه ( 9157 بازدید)
فراخوان مقاله کووید ۱۹ ( 7154 بازدید)
مهلت ارسال مقاله برای ویژه نامه کووید ۱۹ تا اول بهمن تمدید شد ( 6532 بازدید)
فرآیند داوری ( 5066 بازدید)
درگذشت استاد ارجمند جناب آقای دکتر ایرج گودرزنیا خدمت خانواده محترم ایشان و جامعه مهندسی و آموزش عالی کشور تسلیت عرض می‌نمایم. ( 3676 بازدید)
انتصاب استاد فرزانه جناب آقای دکتر حمیدرضا مومنی به عنوان مدیر مسئول مجله کنترل ( 3200 بازدید)
خوش آمدید ( 1754 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 162 ارسال)
خوش آمدید ( 110 ارسال)
درباره نشریه ( 28 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 27 ارسال)
هیات تحریریه ( 26 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 25 ارسال)
آدرس و تلفن ( 25 ارسال)
آرشیو مجله کنترل ( 19 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 2514 چاپ)
هیات تحریریه ( 2508 چاپ)
آرشیو مجله کنترل ( 2160 چاپ)
مقررات ارسال و پذیرش مقاله ( 2144 چاپ)
درباره نشریه ( 2115 چاپ)
آدرس و تلفن ( 2065 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1982 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 1859 چاپ)
جشن ده سالگی مجله کنترل برگزار شد ( 1619 چاپ)
هدف و چشم انداز نشریه ( 1560 چاپ)
اسامی داوران ( 1478 چاپ)
اصول اخلاقی نشریه ( 1418 چاپ)
اخذ مجوز دوفصلنامه انگلیسی ( 1236 چاپ)
فرآیند داوری ( 913 چاپ)
خوش آمدید ( 908 چاپ)
فراخوان مقاله کووید ۱۹ ( 906 چاپ)
مهلت ارسال مقاله برای ویژه نامه کووید ۱۹ تا اول بهمن تمدید شد ( 906 چاپ)
درگذشت استاد ارجمند جناب آقای دکتر ایرج گودرزنیا خدمت خانواده محترم ایشان و جامعه مهندسی و آموزش عالی کشور تسلیت عرض می‌نمایم. ( 374 چاپ)
انتصاب استاد فرزانه جناب آقای دکتر حمیدرضا مومنی به عنوان مدیر مسئول مجله کنترل ( 306 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله کنترل می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Control

Designed & Developed by : Yektaweb